Participate!
Menu

Strategieën

In het dagelijks leven:

 • Bijstand en begeleiding zoeken die aangepast zijn aan uw kind (gespecialiseerde diensten, school, enz.).
 • Uw kind leren begrijpen en leren hoe u het kan helpen (zelf een actieve rol spelen in het levensproject van uw kind).
 • De mogelijkheden en beperkingen van uw kind leren kennen.
 • Opmerkzaam blijven en anticiperen: uw kind op een zo begrijpelijk mogelijke manier waarschuwen voor de grote en kleine veranderingen die het in de war zouden kunnen brengen (voor zaken als een verhuizing, een andere dag waarop u gaat zwemmen, het feit dat de koekjes op zijn, enz.) zodat er geen nieuwe problemen ontstaan.
 • De opvoeding van uw kind stapje voor stapje aanpakken.
 • Niet vergeten te genieten wanneer alles goed gaat...
 • Steun zoeken bij uw familie.
 • Veranderingen aanvaarden (een andere manier om u te organiseren, enz.).

Omgaan met het onbegrip van de mensen in uw omgeving:

 • Nieuwe mensen ontmoeten (andere ouders die hetzelfde meemaken, ...)
 • Over een duidelijke diagnose beschikken, zodat u voor uw kind de gepaste begeleiding kan zoeken en u zich niet langer schuldig hoeft te voelen of u voor uw kind moet 'verontschuldigen'.
 • Uw omgeving uitleggen dat uw kind autisme heeft en wat dat inhoudt. U kan de Wegwijzer gebruiken. Met dit hulpmiddel kan u informatie over uw kind bundelen en doorgeven: wat uw kind leuk vindt, wat moeilijk verloopt, zijn gewoontes bij het slapengaan, eetgewoonten, …. en hoe men uw kind kan ondersteunen.
 • U niets meer aantrekken van 'makkelijke' kritiek en mensen die kijken.

Omgaan met het rouwen om het kind dat u zich gedroomd had:

 • Dat is iets wat geldt voor alle ouders, maar vraagt meer tijd wanneer uw kind autisme heeft.
 • Leren hoe u uw kind kan helpen zelf een actieve rol in zijn eigen levensproject te spelen.
 • Psychologische bijstand zoeken.
 • Boeken lezen en deelnemen aan vormingssessies voor ouders.

Omgaan met uw eigen behoeften:

 • De broers en zussen uitleggen wat autisme is.
 • Momenten voorzien waarop de ouders en de andere gezinsleden zich kunnen ontspannen.
 • Praten met uw partner (beider gevoelens en zorgen bespreken).
 • Met alle gezinsleden samen dingen ondernemen.
 • Psychologische bijstand zoeken.
 • Overwegen om broers en zussen deel te laten nemen aan praatgroepen.
 • Aansluiten bij verenigingen voor ouders van mensen met autisme.

Zij vertellen...

In het begin geloofden we niet dat Céline ooit in staat zou zijn om een koekje te vragen met behulp van een afbeelding van een koekje. Toen we merkten dat het toch begon te lukken, dat ze de afbeelding begon te geven, waren we in de wolken.
De mama van Céline