Participate!
Menu

Prognose

Wat biedt de toekomst?

Hoewel de kennis over autisme de laatste jaren enorm is toegenomen, kunnen we nog steeds niet voorspellen welke toekomst een kind mag verwachten. Enerzijds zijn er wetenschappelijke studies die redelijk bedroevende resultaten tonen: slechts 10% van de volwassenen heeft een baan, slechts 5% is gehuwd en de overgrote meerderheid heeft levenslang in meer of mindere mate ondersteuning nodig. Anderzijds zijn er de autobiografieën van mensen met autisme zoals Temple Grandin en Lian Willey, waarin zij beschrijven hoe ze met hun tekorten hebben leren omgaan en als volwassenen redelijk succesvol zijn in het leven.

De cijfers uit wetenschappelijke studies interpreteren we best met de nodige voorzichtigheid. Er zijn weinig recente studies en de oudere studies hebben vooral betrekking op mensen met ernstige vormen van autisme en minder begaafde mensen. De mensen in deze studies waren vaak pas op latere leeftijd gediagnosticeerd en de behandeling voor autisme was vroeger ook minder goed uitgewerkt. Het valt op dat oudere studies minder gunstige cijfers geven dan meer recente, wat erop lijkt te wijzen dat het eindbeeld van autisme op volwassen leeftijd niet altijd zo negatief is als men voorheen dacht. Wat echter het meest opvalt, is dat de cijfers erg uiteenlopen. Als er één ding met zekerheid kan worden gezegd over de toekomst van mensen met autisme, dan is het dit: er is een enorme variatie in de evolutie van de aandoening.

Sommige volwassenen behalen een diploma, hebben een redelijk succesvolle beroepscarrière en maken vrienden. Anderen wonen bij hun ouders of in een instelling en zijn voor vrijwel alle activiteiten afhankelijk van derden. Men weet nog altijd niet welke kenmerken de toekomst van een kind gunstig of ongunstig zullen beïnvloeden, met uitzondering van de intelligentie. Kinderen met een verstandelijke beperking zullen meer ondersteuning nodig hebben dan kinderen met een goede tot hoge begaafdheid. Zeker is ook dat er geen verschillen zijn tussen volwassenen met het Aspergersyndroom of PDD-NOS en begaafde volwassenen met een autistische stoornis. Voor de rest tast men nog in het duister.

Niemand kan de toekomst van een kind met autisme dus voorspellen, al tonen de onderzoeksresultaten dat de meeste mensen met autisme ook op volwassen leeftijd erg afhankelijk zijn van ondersteuning door ouders, familie of hulpverleners. Achter de succesverhalen van volwassenen met autisme schuilt meestal de helpende hand van de ouders of een partner. In vergelijking met mensen met andere stoornissen hebben volwassenen met autisme meer ondersteuning nodig bij allerlei dagelijkse activiteiten. Vooral intieme relaties blijven een erg moeilijk punt.

Ook over het ontwikkelen van bijkomende problemen lopen de meningen erg uiteen. Volgens sommige studies zijn mensen met autisme erg kwetsbaar voor bijkomende problemen en stoornissen (vooral depressie en angsten), volgens andere studies is het risico niet groter dan bij andere stoornissen.