Participate!
Menu
Video’s bekijken
Talenten
Bronnen
Boek Ghislain Magerotte
Véronique Lenoir

Portretten
van de experten

Lees meer

De portretten
van de personen
met autisme

Lees meer

Sterke kanten

Hoewel veel mensen met autisme specifieke problemen of een vertraging in hun ontwikkeling hebben, zijn er ook sommigen die op buitengewone vaardigheden kunnen bogen. Misschien is uw kind in dat geval.

autisme talentCédric tekent uit het hoofd de personages
uit zijn stripboeken na.

Maar ook al is uw kind niet even zelfstandig of mentaal ontwikkeld als andere kinderen van zijn leeftijd, ook al kan het niet met speciale talenten uitpakken, toch heeft het zijn sterke punten. Het gaat dan niet om buitengewone vaardigheden, maar wel om de kwaliteiten, de kracht en de energie waarvan het elke dag weer blijk geeft.

Mensen met autisme hebben moeite met liegen of manipuleren. Anderzijds brengt hun nood aan voorspelbaarheid, hun gebrek aan flexibiliteit en hun onvermogen om subjectief te denken mee dat ze de regels respecteren, hun plicht doen en blijk geven van objectiviteit en een onwrikbare logica. Daarnaast kunnen ze zeer nauwgezet, perfectionistisch, methodisch en volhardend zijn, hoe autonoom of verstandelijk begaafd ze ook zijn.

Mensen met autisme hebben vaak een passie voor één bepaald onderwerp en de neiging om taken tot in de puntjes uit te voeren. Ze kunnen dol zijn op activiteiten waar andere mensen eerder hun neus voor ophalen (zoals bijvoorbeeld de vaat doen of de composthoop verzorgen). En ze pakken zo'n taak met veel toewijding aan omdat ze repetitief is, routine inhoudt en ze ze leuk en boeiend vinden.


Raphaël rijgt graag parels op een draad,
vooral hele kleine.

Eventueel kunnen de interesses van uw kind hem ook ten goede komen. Ze kunnen immers een hulpmiddel zijn om hem te motiveren bij het leren, om de communicatie aan te zwengelen en uw relatie met hem te verbeteren.

Mensen met autisme krijgen sommige activiteiten makkelijker gedaan of aangeleerd dan andere: associatietaken bijvoorbeeld, d.w.z. activiteiten waarbij gelijkenissen moeten worden gevonden (bijvoorbeeld dezelfde dingen bij elkaar voegen zoals bij Domino, Lotto, enz.), activiteiten waarbij een model moet worden gereproduceerd en soms zelfs taken waarbij ze dingen moeten nazeggen of imiteren.

Maar opgepast, wat voor de één een sterk punt is, is dat niet noodzakelijk voor een ander. Waar imitatievermogen bijvoorbeeld meestal maar zwak aanwezig is bij deze mensen kan het bij sommigen aanleiding geven tot probleemgedrag indien ze hun omgeving op overdreven wijze gaan imiteren.

Ook qua motoriek kunnen er grote verschillen zijn. Sommige mensen met autisme hebben coördinatieproblemen. Ze hebben het moeilijk om bijvoorbeeld een potlood vast te houden of kleine dingen op te pakken, terwijl anderen snel leren om binnen de lijnen te kleuren of parels te rijgen of behept zijn met een groot evenwichtsgevoel.

Zij vertellen...

Wanneer hij het gezelschapspel Lotto speelt, legt Hugo altijd de kaarten goed die verschoven zijn.
De mama van Hugo

Wanneer Pierre met iets bezig is, zoals bijvoorbeeld een puzzel, maakt hij dat altijd af vóór hij aan iets nieuws begint.
De mama van Pierre

Op zijn werk zorgt Alexandre met alle plezier voor de compost. Hij is de enige onder de collega’s die dat graag doet. Het geeft hem een veilig gevoel omdat het een routineklus is.
De mama van Alexandre