Participate!
Menu

Andere oorzaken van autisme

Er zijn weinig argumenten om de oorzaken van autisme bij sociale omgevingsfactoren te zoeken, zoals bijvoorbeeld een tekort aan aandacht van de ouders op babyleeftijd. Maar niet alle biologie is genetica. Het is dus mogelijk dat bepaalde biologische milieufactoren een rol spelen.

Regelmatig duiken in de wetenschappelijke en minder wetenschappelijke literatuur en op internet rapporten op waarin bepaalde milieufactoren als de oorzaak van autisme worden aangeduid: het mazelenvaccin, bewaarmiddelen in vaccins, bepaalde voedingsbestanddelen, tekorten in de voeding enz. Daarnaast zijn er stellingen dat autisme het gevolg zou zijn van bepaalde verstoringen in het immuunsysteem. Vaak zijn deze stellingen ontstaan uit observatie bij één of enkele kinderen met autisme.

Op zich is het zeker zinvol om deze mogelijke oorzaken en mechanismen grondig te onderzoeken. Mocht blijken dat sommige inderdaad een oorzakelijke factor bij sommige kinderen zijn, dan zijn ze immers meestal makkelijker te wijzigen dan het genetisch materiaal van een persoon.

Bij deze hypothesen dient echter enig voorbehoud gemaakt. Meestal werden ze niet onderzocht bij grote groepen kinderen die niet vooraf geselecteerd waren omdat ze bepaalde kenmerken vertoonden of al aan de vooropgestelde hypothese voldeden. Terwijl dat in de regel toch noodzakelijk is. Als je wil onderzoeken of een bepaalde biologische factor in het ontstaan van een aandoening een rol speelt, moet je een grote groep mensen die aan die factor is blootgesteld (of een bepaald genetisch kenmerk hebben) vergelijken met een groep die er niet aan is blootgesteld. Dit soort onderzoeken leert meestal niet veel over hoe het autisme tot stand komt, maar geeft wel aan of je een bepaald spoor al dan niet moet volgen.