Participate!
Menu

Voedingstekorten

Volgens sommige hypothesen wordt autisme veroorzaakt door een tekort aan bepaalde voedingsstoffen. Meestal gaat het om vitamines, bepaalde vetzuren (omega-3), mineralen of essentiële metalen zoals zink of magnesium. Dergelijke tekorten bestaan, ook bij westerse mensen die geen honger lijden. Een duidelijk verband tussen die voedingsstoffen en het ontstaan van ontwikkelingsstoornissen is echter niet aangetoond.

Eén van de problemen is het feit dat de concentratie van veel stoffen in het bloed erg varieert van persoon tot persoon en dat we niet goed weten wat de normale waarden zijn. Het is dan ook vrij moeilijk om een verband te leggen met bijvoorbeeld autisme. In elk geval is er weinig onderzoek naar gedaan. De beweringen in dit verband berusten opnieuw vaak niet op degelijk onderzoek, maar op verzamelingen van individuele en mogelijk geselecteerde gevallen.

Een ander probleem is dat een aantal kinderen met autisme erg eenzijdig eten en daardoor een hoger risico lopen op specifieke voedingstekorten omdat ze autisme hebben. Het zogenaamde gevolg (autisme) is dan de oorzaak van het specifieke voedingstekort.

Zolang ook hier geen degelijk onderzoek bestaat, moeten we ons gezond verstand laten spreken. Dat zegt dat een kind dat voldoende gevarieerd eet en gezonde darmen heeft ook voldoende voedingsstoffen, vitamines en mineralen opneemt. En dat als het zeer eenzijdig eet een toevoeging van een normaal multivitaminen-mineralen supplement geen kwaad kan.