Participate!
Menu

Terminologie

Historiek

In 1943 publiceerde Leo Kanner, een kinderpsychiater, de eerste wetenschappelijke beschrijving van autisme. Hij gebruikte het label ‘early infantile autism’ ofwel vroeg kinderlijk autisme om een groep van 11 kinderen te categoriseren die van andere kinderen met een stoornis konden worden onderscheiden op basis van een unieke combinatie van gedragskenmerken.

Een jaar later schreef Hans Asperger (1944) een artikel over autistische psychopaten zonder op de hoogte te zijn van het werk van Kanner. Het is merkwaardig dat binnen één jaar tijd twee onafhankelijke beschrijvingen verschenen van een stoornis bij kinderen die voordien nauwelijks aandacht kreeg en dat beide auteurs het label ‘autistisch’ hanteerden. De term ‘autisme’ werd in 1911 geïntroduceerd door Bleuler om het in zichzelf gekeerde van schizofrenie te beschrijven. Hoewel het ondertussen duidelijk is dat ‘autisme’ lang niet alle waarneembare kenmerken beschrijft, is de term zo ingeburgerd dat we hem blijven gebruiken.

Terminologie

Diagnostici gebruiken de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders of kortweg de DSM, een handboek dat als standaard gebruikt wordt om mentale stoornissen van elkaar te onderscheiden. De vijfde editie van de DSM brengt veranderingen met zich mee voor de classificatie van een autismespectrumstoornis.