Participate!
Menu
Home Autisme begrijpen Wat is autisme? Autisme en gevoelens Geen emotioneel toneel. Een voordeel?

Geen emotioneel toneel. Een voordeel?

Bij mensen met autisme ontbreekt het sociale inzicht of het vermogen om extreme emoties wat te temperen. Dit onvermogen of gebrek kunnen we echter ook positief bekijken. Net omdat ze niet controleren of temperen zijn mensen met autisme heel rechtlijnig en direct in hun gevoelsuitingen. Wat van binnen zit, komt onverbloemd naar buiten.

Bij mensen zonder autisme is dat veel minder het geval. Die zullen om allerlei sociale redenen vaak iets anders tonen dan wat ze werkelijk voelen. Mensen zonder autisme spelen geregeld emotioneel toneel. Wie zet er niet een blij gezicht op bij het krijgen van een cadeau dat hij eigenlijk niet apprecieert? De ontgoocheling wordt netjes gecamoufleerd om de schenker van het cadeau niet te beledigen. Dergelijke maskerades zijn zeldzaam bij mensen met autisme. Hun emotionele communicatie is doorgaans doodeerlijk.