Participate!
Menu

Ongevoelig?

Soms lijken mensen met autisme compleet ongevoelig omdat ze niet emotioneel reageren op een aangrijpende gebeurtenis. Een mogelijke verklaring voor die afwezigheid van emotionele reacties is dat ze zoveel mentale energie moeten stoppen in het puur intellectueel en cognitief begrijpen van wat er hen overkomt, dat er geen mentale ruimte meer is voor de emotionele kant van de zaak. Neem het voorbeeld van Karel (zie 'Zij vertellen...'). Het is mogelijk dat hij zo bezig is met te proberen om de gebeurtenis van het overlijden te begrijpen (wie? waarom? hoe? wanneer?) dat zijn brein al op volle toeren draait en de emotionele kant van de zaak er niet meer bij kan. We zien vaak dat de emoties pas loskomen wanneer de zaken zuiver intellectueel begrepen zijn. Mensen met autisme reageren emotioneel vaak vertraagd op gebeurtenissen. Zo kan een kind met autisme pas ’s avonds thuis overstuur reageren op iets dat ’s ochtends op school is gebeurd. De emotie komt pas uren en soms zelfs dagen of weken later.

Het lijkt erop dat tegelijkertijd voelen en denken moeilijk is voor mensen met autisme. Ofwel voelen ze en raken dan overspoeld door hun emoties omdat ze die niet in perspectief kunnen plaatsen, ofwel denken ze en hebben dan geen ruimte om de gevoelens die erbij horen ook te ervaren.

Zij vertellen...

Ik weet dat andere mensen bij het overlijden van iemand verdriet voelen, maar ik voel er helemaal niets bij, zelfs niet bij het sterven van mijn oma. Ik weet dat ze van mij verwachten dat ik verdriet voel, maar ik voel helemaal niets, echt niets.
Karel