Participate!
Menu
Home Autisme begrijpen Wat is autisme? Kenmerken autisme Beperkte, repetitieve patronen
Beperkte, repetitieve patronen
Raphaël houdt van zijn dinosaurussen. Hij neemt ze vaak mee, kijkt langdurig naar ze en houdt ze tegen elkaar aan gedrukt. Pierre verzamelt knikkers, bolletjes… alles wat rond is.

Mensen met autisme functioneren vaak op een erg starre manier en hebben meestal een beperkte belangstelling. Dat uit zich in motorische stereotypieën (zoals ronddraaien, wiegen), repetitieve handelingen (herhalen van dezelfde handelingen), rituelen (zaken in een bepaalde volgorde doen) en routines (bijvoorbeeld altijd dezelfde weg naar een bepaalde bestemming nemen). Deze mensen hebben behoefte aan herhalingen en hebben weerstand tegen verandering.

Sommige kinderen met autisme kunnen uren bezig zijn met het op een welbepaalde manier ordenen van voorwerpen. Elke verandering kan hen beangstigen en in verwarring brengen. Spelen doen deze kinderen vaak op een heel eigen manier, waarbij ze een spel of voorwerp niet gebruiken waarvoor het bedoeld is.

Kinderen met autisme kunnen ook erg gehecht zijn aan dingen die voor ons nauwelijks waarde hebben: touwtjes, stukjes papier, enz. Meer begaafde mensen kunnen dan weer een passie ontwikkelen voor bepaalde thema's zoals auto's of de uurregeling van de treinen. De stereotypieën of bijzondere interesses kunnen hun contact met de wereld rondom beperken, maar bieden hen wel structuur en de zekerheid dat het om bekende dingen gaat.

Zij vertellen...

Soms gaan we in de wijk wandelen met zijn driewieler of de stad in om een paar boodschappen te doen. Pierre is heel aandachtig op straat, maar hij kijkt altijd naar dezelfde dingen: vliegtuigen in de lucht, rode en groene lichten, bruggen, trottoirdeksels en kerktorens. Wanneer hij één van die dingen heeft gezien, stopt hij en wil hij pas verdergaan wanneer ik gezegd heb: "ja, ik heb de kerktoren gezien!" of "ja, ik heb het riooldeksel gezien". Dan maakt hij een sprongetje van blijdschap en wandelt hij verder. Sommige dagen heeft hij een obsessie voor dorpels. Hij stopt dan bij elke dorpel en wacht tot ik zeg "1, 2, 3, spring!", om dan dolblij te springen en naar de volgende dorpel te gaan. Doe ik dat niet, dan wil hij niet verder, of ik moet hem dwingen. En dan is hij erg boos!
De mama van Pierre

Ronddraaien was nog één van mijn favoriete bezigheden. Ik ging op de grond zitten en draaide rond. De kamer draaide mee. Dit autostimulerend gedrag gaf me een gevoel van macht: ik controleerde de dingen.Temple Grandin

Ik was dol op hijskranen, ze waren één van mijn grote passies. Als ik er één zag, was ik gelukkig. Ik haatte het wanneer men mij naar een nieuwe kamer verhuisde, omdat alles onvoorspelbaar was. Ik aanvaardde het enkel wanneer ik hijskranen kon zien door het raam. Dat was een hele geruststelling... Om een nieuwe situatie aan te kunnen, had ik minstens één veilig referentiepunt nodig, wat mensen voor mij nooit waren.
Gunilla Gerland

Hij speelt vaak met water. Kranen kunnen hem mateloos boeien. Ik vind dat hij opengebloeid is; hij heeft veel interesses. Hij heeft een uitgesproken gevoel voor oriëntatie. Hij vindt altijd zijn weg en herkent een straat zodra hij er één keer is geweest.
De mama van Sébastien