Participate!
Menu

Wat zegt de wetenschap?

In de wetenschappelijke literatuur vinden we verschillende theorieën of verklaringen voor de zintuiglijke fenomenen bij mensen met autisme. De overarousal theorie en de underarousal theorie zijn de twee meest besproken verklaringen.

De theorie van de overarousal of overprikkeling

Men veronderstelt dat mensen met autisme meer geprikkeld worden door zintuiglijke prikkels en er meer op reageren. Men denkt ook dat ze er niet of minder vlug in slagen om aan prikkels vanuit de omgeving te wennen. Wanneer je bijvoorbeeld in een ruimte zit met een tikkende klok of een ander achtergrondgeluid, dan wen je snel aan deze prikkel. Na een tijdje hoor je het getik zelfs niet meer. Het lukt mensen met autisme niet altijd om deze prikkels uit te schakelen.

De theorie van de underarousal of onderprikkeling

Deze theorie gaat uit van onderprikkeling van een activeringssysteem in onze hersenen. Prikkels worden van het activeringssysteem naar de cortex geleid zodat we er ons bewust van worden. Bij mensen met autisme zou de filter van het systeem veel selectiever werken.

De verschillende bevindingen in de literatuur spreken elkaar tegen zodat we nog steeds geen uitsluitsel hebben over de oorsprong van de zintuiglijke fenomenen bij mensen met autisme. Het is nog altijd onduidelijk of autisme samengaat met overarousal of underarousal of met een fluctuatie tussen beide.

Uniek voor autisme?

Ondanks de levendige autobiografische beschrijvingen van mensen met autisme is het nog altijd niet duidelijk of de zintuiglijke kenmerken uniek zijn voor autisme. Er werden bij mensen met andere stoornissen (bijv. ADHD en fragiele-X-syndroom) immers gelijkaardige zintuiglijke fenomenen waargenomen. Indien de zintuiglijke problemen enkel bij autisme voorkwamen, dan zou dit een ingang kunnen betekenen om zowel het ontstaan van de stoornis te verklaren als om een behandeling te vinden.

Verloop van de kenmerken

Nog meer onduidelijkheden vinden we op het vlak van het ontwikkelingsverloop van de zintuiglijke kenmerken. Er is nog weinig onderzoek naar gebeurd, maar de bestaande studies hebben de zaken er alvast niet duidelijker op gemaakt. Zo worden er aanwijzingen gevonden dat de symptomen met het ouder worden van de kinderen zowel kunnen toenemen als afnemen. En om het helemaal ondoorzichtig te maken, wordt ook gesuggereerd dat de kenmerken niet veranderen met de tijd.

Zij vertellen...

Soms hield ik halt om de rest van de tijd helemaal op te gaan in het bekijken van een ding. Dat kon de geboende vloer van de gymnastiekzaal zijn of de weerspiegeling van de gekleurde glas-in-loodramen.
Donna Williams

Het zwembad deed me gruwen. Zelfs als ik de bodem voelde, leek het alsof ik elk moment door de diepte kon worden verzwolgen. Ik had geen gevoel voor de duurzaamheid van de dingen. Al wat ik wist, was dat het zwembad misschien geen bodem had...
Sean Barron

Het geluid kroop vanaf mijn onderrug langs mijn ruggengraat naar omhoog. Het klonk vals, als geëlektriseerd, het weergalmde in mijn oren, ging door mijn keel en nestelde zich zoals misselijkheid in mijn maag.
Gunilla Gerland

Al van kindsbeen af was ik dol op alles wat melodieuze klanken kon voortbrengen. Ik maakte een ketting van veiligheidsspelden en hing die aan mijn oren om ze te horen rinkelen.
Donna Williams