Participate!
Menu

Hoe de vooruitgang evalueren?

U kan de vaardigheid van uw kind tijdens het oefenen op drie manieren evalueren.

Indien uw kind de vaardigheid niet onder de knie heeft = gefaald. Uw kind kan de opdracht niet uitvoeren of probeert het zelfs niet. U moet fysiek helpen. Hij 'faalt' voor de vaardigheid.

Voorbeeld

Lars maakt de velcrosluiting van zijn schoenen niet dicht. Hij probeert het niet alleen, maar pakt de hand van zijn mama of papa opdat ze het in zijn plaats zouden doen.

Indien uw kind de vaardigheid gedeeltelijk onder de knie heeft = ontluikend. Uw kind kan een deel van de opdracht uitvoeren, probeert maar slaagt niet of heeft nog een beetje hulp nodig. Dit noemen we 'ontluikend' gedrag.

Voorbeeld

Lars heeft nog hulp nodig om zijn schoenen aan te doen; hij maakt de velcrosluiting niet goed dicht of sluit er maar één.

Indien uw kind de vaardigheid onder de knie heeft = geslaagd. Uw kind kan de opdracht helemaal alleen en zonder hulp uitvoeren. Hij is 'geslaagd' voor de vaardigheid.

Voorbeeld

Lars kan de velcro's van zijn schoenen alleen sluiten.

U kan de resultaten van uw kind in een eenvoudige tabel noteren. Zo kan u de evolutie dag op dag bekijken.

Doel 02 sept. 03 sept. 04 sept. 05 sept. 06 sept. 07 sept. 08 sept. 09 sept. 10 sept. 11 sept. 12 sept. 13 sept. 14 sept. 15 sept.
Lars trekt zijn schoenen alleen aan Gf Gf O O O O Gf Gs O O Gs Gf Gs Gs
 Gs: Geslaagd   O: Ontluikend   Gf: Gefaald

Laure, 6 jaar oud

Portret van Laure

Doelstelling: Laure geeft de foto van haar beker wanneer ze dorst heeft.

Evalueren: Is er sprake van vooruitgang?
De doelstelling 'een foto geven wanneer ze dorst heeft' wordt als bereikt beschouwd wanneer Laure erin slaagt de afbeelding achtmaal op de tien te geven aan twee personen (haar papa of haar tante).

De ouders van Laure zijn tevreden aangezien ze vorderingen heeft gemaakt. Ze geeft de foto soms. Volgens de aantekeningen van haar mama (met de hulp van haar grote zus) heeft Laure de afbeelding in één week training al negenmaal helemaal alleen gegeven (9x op 65 pogingen). Het aan te leren gedrag is dus aan het ontluiken.