Participate!
Menu

Wat kan je doen?


Observeer uw kind en zijn omgeving

Vóór u met het aanleren van vaardigheden begint, dient u uw kind te observeren zodat u het begrijpt. Kijk naar de situatie waarin het leeft, kijk welke vaardigheden en welke problemen het heeft, kijk naar zijn reacties, enz.

Praat met de mensen die met uw kind in aanraking komen (leerkracht, onthaalmoeder, familieleden, enz.) om te weten wat zij bij uw kind zoal hebben opgemerkt.

Bekijk de omgeving en spoor alles op wat storend zou kunnen zijn en het leerproces nadelig zou kunnen beïnvloeden.

Meer lezen: Observeren en begrijpen