Participate!
Menu

Autisme en de behoefte aan visuele ondersteuning

Mensen met autisme hebben het moeilijk met taal en met hun omgeving. Geschreven taal, afbeeldingen, foto's en voorwerpen begrijpen ze daarentegen veel beter, omdat het vaste en concrete visuele aanwijzingen zijn. Deze visuele aanwijzingen bieden hen dus veel meer houvast, zelfs voor iemand met autisme die kan lezen of schrijven.

Voorbeeld

Simon kan zich op straat aan de regels houden (de hand van zijn broer vasthouden, niet op straat rennen, enz.) maar hij heeft het nodig dat ze in een boekje geschreven staan.

Visuele ondersteuning maakt deel uit van ons dagelijks leven en nochtans begrijpen wij taal! Denk aan alle symbolen en pictogrammen die u dagelijks tegenkomt en die onze omgeving verduidelijken: verkeersborden, symbolen voor gevaarlijke producten, weersymbolen, wegwijzers, het symbool voor het toilet, het uur, enz.Iedereen heeft deze symbolen nodig en gebruikt ze. En iedereen begrijpt een beeld beter dan een lange uitleg. Uw kind heeft moeite met begrijpen en heeft dus nog meer nood aan symbolen dan u.

Voorbeeld

Ik denk in beelden. Woorden zijn voor mij een soort tweede taal. Ik vertaal zowel gesproken als geschreven woorden in full-color films, compleet met geluid, die als een videoband worden afgespeeld in mijn hoofd. Wanneer iemand tegen mij spreekt, worden zijn woorden meteen in beelden omgezet. Mensen die taalgebonden denken kunnen dit maar moeilijk begrijpen, maar in mijn job - ik ontwerp uitrusting voor de veehouderij - is denken in beelden een formidabele troef.
Temple Grandin