Participate!
Menu

Andere visualisaties voor de tijd

Indien uw kind erin slaagt zijn weg te vinden in het dagprogramma, kan het nodig zijn om ook een week- of maandoverzicht te voorzien. In dat geval kan u een week- of een maandkalender maken die aangepast is aan zijn behoeften en begripsvermogen.

Dankzij de weekkalender weet Mauro dat hij op maandag gaat zwemmen, op woensdag gaat klimmen en op donderdag met zijn mama om brood gaat bij de bakker.

Met een maandkalender telt Mateo de dagen af tot zijn verjaardag.

Als voorbereiding op de vakantie doorstreept Mateo een dag op de maandkalender. Tijdens de vakantie wordt de maandkalender gebruikt om de dagen van huis af te tellen.


Enkele tips om de tijd concreter te maken:

  • gebruik een Time Timer (met bel) of een zandloper;  • Vertaal de duur van een activiteit in een aantal voorwerpen: drie liedjes lang fietsen, twee borden en twee bekers afwassen, drie mandjes activiteiten afwerken, …;
  • Een boekje maken met een foto van alle plekken waar de bus stopt.

    Met dit visueel hulpmiddel ziet Mateo hoe ver ze van huis zijn en hoe lang ze nog in de auto moeten zitten alvorens ze hun eindbestemming bereiken.

    De Time-timer is ingesteld op 15 minuten. Mateo ziet duidelijk hoe lang hij nog mag spelen op de computer.