Participate!
Menu

De receptieve communicatie van je kind evalueren

De receptieve communicatie van mensen met autisme wordt soms overschat. Sommigen kunnen inderdaad praten (al of niet met echolalie) maar wat begrijpen ze werkelijk? Vaak hebben ze helemaal niet het begripsvermogen dat we hen spontaan zouden toeschrijven.
Wat we zeggen past immers vaak in een bepaalde context of gebeurt louter routinematig. Zo komt het kind bijvoorbeeld aan tafel zitten wanneer je zegt "kom eten" als de tafel gedekt is en het eten op tafel staat. Maar ben je zeker dat het kind begrepen heeft wat er is gezegd? Wat heeft het precies begrepen?

Het is belangrijk om te weten wat uw kind werkelijk begrijpt, d.w.z. los van elke context. De situatieschetsen hieronder illustreren wat we bedoelen:


Het is 16u15 en Juliens grote broer komt thuis van school. Mama zegt tegen Julien "tijd voor je vieruurtje", terwijl ze naar het tafeltje in de keuken wijst.


Julien reageert correct op de aanwijzing en gaat zitten.


Het is 16u15 en Juliens grote broer komt thuis van school. Mama zegt tegen Julien "ga buiten spelen", terwijl ze naar de tuindeur naast het tafeltje in de keuken wijst.


Julien gaat zitten en reageert dus niet correct op de aanwijzing.


Het is 15u45 en mama zegt tegen Julien "tijd voor je vieruurtje".


Julien reageert niet en blijft spelen.

De verschillende situaties in het voorbeeld tonen goed aan hoezeer de context de reactie van uw kind kan beïnvloeden. Door externe factoren en de gebaren die u maakt, kan hij wellicht correct reageren op wat u gezegd hebt. Maar wat gebeurt er als die aanwijzingen er niet zijn?

Laten we naar de volgende situatie kijken:


Het is 14u45 en mama toont aan Julien een foto van het tafeltje in de keuken terwijl ze zegt "tijd voor je vieruurtje".


Julien gaat zitten voor zijn vieruurtje.

Uit de voorgaande situatieschetsen blijkt dat Julien de thuiskomst van zijn broer heeft gelinkt aan de handeling 'mijn vieruurtje krijgen’. De verbale instructie begrijpt hij in feite niet. Hem een foto tonen van het tafeltje terwijl je de verbale instructie geeft, kan hem helpen om te begrijpen wat hij moet doen.

Misschien hebt u al gemerkt dat uw kind sommige aanwijzingen beter begrijpt dan andere. Welke? Visuele ondersteuning onder de vorm van een voorwerp, een foto, een tekening, een pictogram, een geschreven instructie, …