Participate!
Menu

Werken aan flexibiliteit

Bepaalde activiteiten van het dagelijks leven verlopen altijd in dezelfde volgorde. Dat is geen probleem, behalve indien alle activiteiten van het dagschema van uw kind dag in dag uit van a tot z hetzelfde verloop kennen. Mensen met autisme kunnen echter veel weerstand bieden tegen veranderingen en zich weinig soepel opstellen bij onvoorziene gebeurtenissen.

Is uw kind erg gevoelig voor veranderingen, help het dan om eraan te leren wennen:

  • Wanneer u uw kind zijn dagschema leert gebruiken, verander dan af en toe de volgorde van enkele activiteiten.
  • U kan ook één activiteit door een andere vervangen. Het beste kan u uw kind laten helpen om het dagschema te veranderen. Vervang een geliefkoosde activiteit in het begin echter niet door een gehate activiteit.

    Het dagschema kondigt aan dat de activiteit ‘naar de speeltuin’ niet doorgaat. Deze activiteit wordt vervangen door een wandeling in het bos.


U kan uw kind ook aan onverwachte gebeurtenissen laten wennen door een vraagteken of een wit blad in zijn dagschema in te lassen. Uw kind weet dan niet waaraan het zich mag verwachten, maar de visuele aanwijzing bereidt hem voor op de confrontatie.

Opgelet, werk niet rond onverwachte gebeurtenissen wanneer uw kind het dagschema pas leert gebruiken. Het moet eerst het werkingsprincipe van het dagschema onder de knie hebben (het moet naar de verschillende zones kunnen gaan, de visuele aanwijzingen goed kennen, begrijpen hoe de activiteiten op elkaar volgen, enz.).