Participate!
Menu

De activiteiten organiseren en visualiseren

Waarom?

Wanneer u dagelijkse karweitjes opknapt zoals zich wassen, schoonmaken of het gras maaien, dan weet u hoe u dat moet doen, in welke volgorde u de verschillende handelingen moet verrichten en welk materiaal u moet gebruiken. U weet ook ongeveer hoeveel tijd zo'n activiteit u zal kosten. Op dezelfde manier moet uw kind zicht hebben op de verschillende handelingen die nodig zijn om zijn speelgoed op te bergen, een schooltaak of een oefening op school te maken of zijn spulletjes in zijn boekentas te stoppen.

Probeer u even in de plaats te stellen van iemand met autisme. Beeld u in dat u een ingewikkeld gerecht gaat klaarmaken. U hebt een recept nodig waar u regelmatig naar kijkt om te weten in welke volgorde u alles moet doen, hoeveel u van welke ingrediënten u nodig hebt en welk keukengerei u moet gebruiken.

Mensen met autisme hebben ook een leidraad nodig om te weten hoe ze een activiteit moeten uitvoeren. Je moet hen uitdrukkelijk tonen hoe het moet, in welke volgorde ze te werk moeten gaan enz., want vaak hebben ze moeite met organiseren en anticiperen.

Wanneer u de activiteiten op deze manier verheldert, kan uw kind:

 • begrijpen wat er van hem verwacht wordt;
 • begrijpen hoe hij het moet doen;
 • de informatie makkelijker verwerken;
 • weten hoeveel werk er van hem verwacht wordt en wanneer de activiteit afgelopen is;
 • zien hoever hij al gevorderd is;
 • beter meewerken bij de uitvoering van de opdracht;
 • zelfstandiger leren worden.

Op welke manier?

U kan de activiteiten van het dagelijkse leven op verschillende manieren verduidelijken

Stel de activiteit duidelijk voor door het materiaal in bakken of manden te presenteren, door visuele hulpmiddelen te gebruiken of door een model te tonen.Geef aan hoelang de activiteit zal duren (dus de hoeveelheid, het begin en het einde):

 • voorzie enkel de hoeveelheid materiaal die nodig is om de opdracht uit te voeren;

  Voorbeeld.

  Tegenvoorbeeld.


 • geef de voorwerpen niet stuk per stuk, maar leg ze in een kom of een bakje;

  Voorbeeld.

  Tegenvoorbeeld.


 • zorg voor visuele ondersteuning;

  Mateo moet voor en na de maaltijd een lepel siroop innemen. Dit is een moeilijk moment voor hem. Om te helpen, toont zijn mama hem een tekening hoeveel siroop hij moet innemen.


 • geef het einde van de activiteit aan met een Time Timer of een kookwekker;

  De mama van Alexander gebruikt een Time Timer om te tonen hoe lang hij met de plasticine mag spelen.


 • gebruik mandjes, met één mandje per handeling;Laat zien in welke volgorde de handelingen moeten gebeuren door van links naar rechts te werken en door visuele ondersteuning te voorzien (de stappen visualiseren, pijlen tekenen, nummers toevoegen, …).

De foto’s verduidelijken welke stappen Carolien moet doorlopen als ze de planten water geeft: de fles nemen, de fles vullen tot aan de blauwe streep, …


Geef informatie over de activiteit. Bijvoorbeeld, verduidelijk wie wat moet doen en welke materiaal uw kind nodig heeft voor de activiteit.

Dit weekschema verduidelijkt wie het eten geeft en wie het water geeft aan de poes. Maandag (rode muis) geeft Mateo de kattenbrokjes en zijn zus het water

Een tekening van een poes werd op de doos met kattenbrokjes gekleefd zodat Mateo zich niet kan vergissen.

In zijn boekje ziet Julien wat hij moet meenemen: een fles water, een handdoek, zijn boekje en de sleutel die toegang geeft tot de fitnesstoestellen.De activiteit kan zodanig opgezet worden dat ze de zelfstandigheid van uw kind bevordert:

 • bevestig het materiaal op een stevige drager;
 • gebruik materiaal dat aangepast is aan de mogelijkheden van uw kind.

Meer lezen: Het materiaal aanpassen