Participate!
Menu

Wat kan je doen?

Stel u eerst volgende vragen

Begrijpt uw kind wat u wil?
Indien niet, kan u best uw verwachtingen verduidelijken. Dan dient de omgeving of de situatie zodanig aangepast te worden dat het gedrag zoveel mogelijk wordt voorkomen. Verheldering en voorspelbaarheid staan daarbij centraal.
Klik op de onderstaande titels voor uitgebreide informatie:

Verduidelijken van de ruimte of omgeving
Verduidelijken van de tijd
Verduidelijken van de activiteiten

Kan uw kind duidelijk maken wat het wil?
Problemen met de communicatie (zowel expressief als receptief) liggen vaak aan de basis van gedragsproblemen bij mensen met autisme. De communicatiemogelijkheden bij je kind verbeteren en de manier van communiceren met je kind aanpassen, kan een zeer belangrijk onderdeel zijn in de aanpak van gedragproblemen.

Verschillende strategieën kunnen worden aangewend, afhankelijk van de noden van de persoon. Meer lezen: Je kind helpen om zich uit te drukken.

Begrijpt uw kind dat het iets verkeerd deed?
Laat uw kind weten wat het verkeerd deed. Wees expliciet, bijvoorbeeld "je mag niet aan de haren van je zus trekken". Vermijd algemene uitspraken zoals "hou daar eens mee op" of "je moet flink zijn" en lange uitweidingen. Als uw kind taal moeilijk begrijpt, visualiseer dan het ongewenste en/of gewenste gedrag.Meer lezen: Regels en gevolgen invoeren

Bekijk de omstandigheden
Hoe goed uw kind zich ook kan gedragen, er kunnen momenten zijn dat het zich misdraagt. Ongepast en storend gedrag is vaak een reactie op iets wat zich buiten of binnen het kind afspeelt: stress, angst, niet begrijpen wat verlangd wordt, niet kunnen uitdrukken van behoeften of verlangens, verandering in de omgeving of wijziging van een routine.

Voor u aan veranderen van het gedrag van uw kind denkt, is het belangrijk dat u probeert te begrijpen waarom uw kind zich zo gedraagt. Om u daarbij te helpen hebben we een lijst met vragen opgesteld: Observeren en begrijpen

Stel in overleg met uw huisarts een medisch dossier van uw kind samen
Indien u de gevoelige plekken van uw kind kent (allergieën, verteringsproblemen, tandheelkundig-orthodontische en orthopedische problemen, enz.), kan u daar rekening mee houden. Dat is cruciaal om te vermijden dat het kind probleemgedrag vertoont 'domweg' omdat het pijn heeft of zich niet goed voelt. Kinderen met autisme hebben dezelfde aandoeningen als andere kinderen. Ze kunnen er echter niet altijd over klagen omwille van hun communicatieproblemen.

Richt uw aandacht op het gedrag en niet op uw kind
Zeg tegen uw kind dat u ontstemd bent om wat het deed, niet om wie het is. Zeg dus bijvoorbeeld niet "je bent vervelend" of "je bent stout", maar zeg duidelijk welk gedrag u niet meer wenst te zien.

Weet dat uw kind met autisme misschien niet leert uit ervaring
Wat kinderen met autisme in één context leerden, passen ze niet altijd in een andere toe. Uw kind heeft daarom zeer duidelijke richtlijnen nodig die u soms vaak moet herhalen in verschillende situaties.

moeilijk gedrag autisme

Op de plaatsen waar Adam niet mag klimmen, hangen verbodstekens.

Verbod geldt niet overal. Het kan wel gepast zijn in bepaalde situaties. Hier mag Adam naar hartelust klimmen.


Wees geduldig
Het moeilijke gedrag van uw kind zal niet van de ene op de andere dag verdwijnen. U zal geduld moeten opbrengen en moeten doorzetten vóór u verbeteringen zal zien. Hoewel uw kind grote sprongen kan maken in zijn ontwikkeling, doen veranderingen zich meestal geleidelijk voor.

Neem het niet persoonlijk
Als uw kind moeilijk doet of grove opmerkingen maakt, kan dat voor u als ouder heel pijnlijk zijn. Weet dat uw kind dit niet persoonlijk bedoelt en vat het dan ook niet zo op.

Werk samen
Probeer niet alles in uw eentje op te lossen. Zoek samen met andere gezinsleden, familieleden of vrienden naar het waarom en bedenk samen de beste strategie. Evalueer ook samen het resultaat. Wanneer u samenwerkt, is de kans op slagen groter. Bovendien kan u op begrip en steun rekenen.

Wees consequent
Op probleemgedrag reageer je het best altijd op dezelfde manier. Wanneer je bijvoorbeeld op een driftbui nu eens reageert met een opmerking, dan weer met een straf en tenslotte met een koekje om het kind te kalmeren, kan dat zeer verwarrend zijn.

Welke aanpak u ook kiest om uw kind te helpen, probeer ervoor te zorgen dat alle betrokkenen zich daaraan houden. Op verschillende manieren op ongewenst gedrag reageren kan verwarring, stress en frustratie bij uw kind veroorzaken.

Blijf realistisch
Welk probleem u ook wil aanpakken, kies voor realistische doelen en uitvoerbare strategieën. Zo vermijdt u dat het falen u nog meer raakt dan het gedrag dat u wou veranderen.
Indien blijkt dat de verwachtingen te hoog liggen, kan je ze (tijdelijk) bijstellen. Ofwel kan je de omstandigheden in gunstige zin aanpassen zodat de haalbaarheid verhoogd wordt. Dit is onder meer mogelijk door verduidelijking van de ruimte of omgeving, van de tijd of van de de activiteiten.

Meer lezen: Leren

Geef uw kind sturing, zeg wat u verwacht van uw kind
Opvoeden is ook een kind sturen, leiding nemen, grenzen stellen en zeggen wat je verwacht. Idem dito voor kinderen met autisme. Het is niet omdat een kind met autisme de wereld anders of moeilijk begrijpt dat het steeds zijn zin mag doen. Het is best te begrijpen dat u soms medelijden hebt met uw kind, maar dat wil niet zeggen dat u uw kind alles moet toelaten.

Kijk uit met straffen of opmerkingen geven
Straffen werkt zelden omdat het een kind geen alternatief gedrag leert. Een straf geeft uw kind geen zicht op wat u van hem verwacht. Kinderen met autisme zullen niet altijd een verband leggen tussen hun gedrag en de straf of een opmerking.

Meer lezen:

Positief bekrachtigen
Belonen met tokens
Reageren