Participate!
Menu

Sociale situaties ontrafelenSociale situaties kunnen heel complex zijn en ons voor problemen stellen. Om deze op te lossen gaan we:

  • de situatie analyseren
  • mogelijke oplossingen bedenken
  • de gevolgen van onze opties proberen inschatten
  • de gekozen optie uitvoeren.

Om uw kind sociale situaties te helpen analyseren en interpreteren, kan u gebruik maken van SOCCSS (Situation, Options, Consequences, Choices, Strategies, Simulation), een door Jan Roosa ontwikkelde techniek. Bedoeling is om kinderen het gebeuren beter te helpen begrijpen en vaardigheden in het oplossen van problemen te helpen ontwikkelen. Bedenk wel dat geen enkele strategie of techniek zaligmakend is. U moet ze altijd eerst uittesten en evalueren.

Om de SOCCSS-techniek te kunnen gebruiken, moet het kind wel een aantal vaardigheden gedeeltelijk verworven hebben:

  • Antwoorden op wie-, wat-, wanneer-, waar- en waaromvragen.
  • Een eenvoudige oorzaak-gevolgrelatie begrijpen.
  • Keuzes maken.
  • Deelnemen aan sociale relaties (oogcontact maken, luisteren, het principe van woord en wederwoord van een gesprek begrijpen enz.).
  • Begrijpen wat het perspectief van de ander kan zijn.
  • Het perspectief van de ander innemen.