Participate!
Menu

Vrijetijdsactiviteiten

Werken, sporten, dingen doen in gezinsverband... Het dagelijks leven van een mens bestaat uit allerlei activiteiten, die stuk voor stuk bijdragen tot zijn persoonlijk evenwicht. Wat we in onze vrije tijd doen, heeft in elke levensfase bovendien een andere functie.

Kleine kinderen ontwikkelen al spelend hun fysieke, mentale en sociale vaardigheden. Een kind dat speelt, onderzoekt de voorwerpen die het vastpakt. Het betast ze, manipuleert ze en ontdekt zo de wereld. Naast het pure plezieraspect is er bij spelen dus ook sprake van een educatieve dimensie.

Pubers gebruiken hun vrije tijd niet alleen om zich na schooltijd uit te leven, maar ook om een sociaal netwerk uit te bouwen buiten het gezin. Via vrijetijdsactiviteiten kunnen ze autonomer worden en hun plaats in de samenleving vinden.

Bij volwassenen zorgen hobby's en vrijetijdsactiviteiten voor een evenwicht tussen gezins- en beroepsleven.

Vrije tijd, dat zijn dus de momenten dat we geen verplichtingen hebben en bezig kunnen zijn met activiteiten waaraan we plezier beleven. Wat vrije tijd is voor de ene persoon is dit niet voor de ander. Denk bijvoorbeeld aan tuinieren: plezier voor sommigen maar een rotkarwei voor anderen.

Vrijetijdsbesteding en autisme

Kinderen met autisme ontwikkelen niet altijd spontaan hobby's. Daar zijn verschillende redenen voor.

 • De vrije tijd is een ongestructureerde periode zonder duidelijke opdrachten. 'Ga spelen' of 'doe wat je wil' zijn opdrachten die uw kind misschien niet zal begrijpen. Ze vereisen verbeelding, creativiteit en interesses, allemaal zaken waar het wellicht een tekort aan heeft.
 • Als je je tijd vrij mag besteden, moet je keuzes maken. Kinderen met autisme hebben een beperkt interesseveld en minder ervaring met vrijetijdsbesteding. Ze zijn het dus minder gewoon om keuzes te maken.
 • Je hebt bepaalde vaardigheden nodig. Om je vrije tijd op een zinvolle manier in te vullen, moet je bijvoorbeeld sociale relaties kunnen aanknopen. Ook moet je je gedurende een bepaalde tijd kunnen concentreren en een goed ontwikkelde fijne motoriek te hebben.

Kinderen met autisme kunnen het dus erg moeilijk hebben om hun vrije tijd op een zinvolle manier in te vullen. Ze zullen vaak dezelfde activiteiten herhalen: objecten doen draaien, dezelfde videofragmenten bekijken, … . Het is op zo'n momenten dat ze soms autostimulatie of stereotypieën vertonen. Deze stereotypieën maken deel uit van het functioneren van uw kind. Houden ze echter te lang aan, dan kan dat soms tot gedragsproblemen leiden. Uw kind kan dan best geholpen worden om andere manieren te vinden om te spelen.

Belangrijke aandachtspunten

 • Zeer jonge kinderen met autisme leer je om te spelen en zich te ontspannen: schommelen, naar het zwembad gaan, … Wanneer we denken aan vrije tijd, denken we vaak enkel aan activiteiten buitenshuis. Thuis zijn er zeer veel momenten dat uw kind niets hoeft te doen; thuis is er veel vrije tijd. Verlies deze momenten niet uit het oog en zorg ook voor zinvolle en ontspannende activiteiten binnenshuis: spelen met zijn speelgoed, kijken naar Tv, …, computerspelletjes spelen, internet gebruiken.

  Meer lezen:

  Televisie
  Internet

 • In het begin kan een vrijetijdsactiviteit veel inspanning van uw kind vragen, vergeet uw kind niet aan te moedigen.

  Meer lezen: Hoe uw kind belonen?

 • Tijdens een sportactiviteit kan uw kind zijn ‘teveel aan energie’ kwijt.

  Meer lezen: Sport