Participate!
Menu

Een doelstelling bepalen

Hoe gedetailleerder uw observaties en hoe beter u de vaardigheden van uw kind kent, hoe makkelijker u uw kind de activiteit zal kunnen aanleren. Het is dus belangrijk dat u duidelijk omschreven, verifieerbare en meetbare objectieven bepaalt. 'Alleen bezig zijn terwijl u eten klaarmaakt' of 'dingen doen in zijn kamer' zijn geen duidelijk omschreven doelstellingen. We geven een voorbeeld van een mogelijke doelstelling in het kader van de vrijetijdsbesteding.

Beoogde activiteit Kleuren
Specificaties voor de uitvoering:

  • wanneer
  • waar
  • waarmee
  • met wie


  • elke dag na het vieruurtje
  • in de huiskamer, aan het kleine tafeltje
  • 1 kleurplaat, 1 dikke viltstift, 1 sjabloonsysteem
  • papa of mama

De activiteiten op deze manier detailleren zal u helpen om duidelijk te weten wat u wil doen met uw kind. Bovendien zal zo'n schema het gezin helpen om coherent te zijn.

Meer lezen: Hoe een doelstelling omschrijven