Participate!
Menu

Specifieke activiteitenSport

Sporten biedt tal van voordelen, hoe jong of hoe oud je ook bent: je slaapt beter, je voelt je beter in je lijf, je zelfvertrouwen groeit, je ontwikkelt sociale vaardigheden, zin voor fairplay, enz. Toch lijken jongeren af te haken; ze hebben het meer voor gamen, chatten, surfen en tv-kijken.

Sport en autisme

Voor kinderen met autisme beginnen de problemen al op het niveau van de zintuiglijke waarneming. Zo hebben ze het bijvoorbeeld moeilijk om de juiste beginstand aan te nemen, om prikkels te negeren, enz.

Ze hebben ook moeite met het onderscheiden van aparte bewegingen, vandaar dat vaak wordt gezegd dat ze 'in blok' bewegen. Vraagt u aan uw kind om tegen een bal te trappen, dan kan het zijn dat hij met zijn voet uithaalt maar tegelijk ook met zijn armen, hoewel dat niet nodig is.

Een bal wegtrappen is bijzonder ingewikkeld omdat je:

 • het doel van de oefening moet begrijpen;
 • gemotiveerd moet zijn om de oefening te doen;
 • je aandacht erbij moet houden;
 • de nodige bewegingen achtereen moet kunnen maken;
 • snelle bewegingen moet kunnen maken;
 • moet kunnen anticiperen.

Verder kan er ook sprake zijn van zintuiglijke problemen:

 • Een overdreven reactie op stimuli.
 • Of omgekeerd, een verlaagde zintuiglijke waarneming, zoals bijvoorbeeld de snelheid van de bal niet zien.

Stereotypieën kunnen een beletsel vormen voor het aanleren van een sport.

Ook problemen met communicatie en socialisering kunnen de sportbeoefening hinderen.

Ondanks deze hinderpalen kunnen kinderen mits een goede omkadering en de juiste ondersteuning (zowel op sportief als op autismevlak) toch vooruitgang boeken en de nodige vaardigheden ontwikkelen.

Een sport kiezen

Zoals alle ouders vraagt u zich ongetwijfeld af welke sport u voor uw kind moet kiezen. Aangezien het om een vrijetijdsbesteding gaat, is het antwoord uiteraard zeer subjectief. Dit gezegd zijnde, kan u dezelfde strategie gebruiken als voor het ontwikkelen van een hobby: observeren, evalueren, doelstellingen bepalen en aanleren. Houd rekening met de vaardigheden (cognitieve, communicatieve, zintuigelijke, motorische) en interesses van uw kind wanneer u een sport kiest.

Over het algemeen liggen groepssporten (basket, voetbal) soms moeilijk omdat ze veronderstellen dat je de regels van het spel kent en ook de sociale regels (aan wie de bal doorgeven, een positie kiezen in functie van de anderen, solidair zijn). Daarom gaat de voorkeur veelal uit naar individuele sporten:

 • Zwemmen omwille van de psychomotorische aspecten.
 • Klimmen en paardrijden voor het plezier.
 • Fitness voor volwassenen omdat het om een sport gaat die individueel wordt beoefend in het bijzijn van andere sporters.
 • Wandelen, op voorwaarde dat ritme en afstand worden aangepast.

Judo, een sport die je met z'n twee beoefent, zou naar verluidt wel kunnen. Tennis en tafeltennis kunnen ook een goede keuze zijn. Hou er wel rekening mee dat het moeilijkere disciplines zijn omdat je snelle bewegingen moet kunnen maken.

Vóór uw kind met de echte sportbeoefening begint, kan u het alvast helpen met een goede voorbereiding:

 • Zo kan u vóór u naar het zwembad gaat zijn gezicht natmaken met de douchesproeier in de badkamer of hem in het badwater leren blazen.
 • Leer hem al zittend de bal opvangen vóór u met de bal gaat spelen.
 • Vraag uw kind zijn handen in zijn zakken te steken vóór hij tegen de bal trapt.
 • Laat hem de automatismen die bij sommige sporten nodig zijn gerust inoefenen.
 • Doe het zelf voor, toon hoe hij het moet doen.

Nog meer informatie over vrijetijdsactiviteiten in onze Praktische Gids: klik hier


De fietstocht wordt voorbereid in een besloten en veilige ruimte. Je komt er dezelfde obstakels tegen als op het echte traject. Hier zien we het zebrapad.