Participate!
Menu

Visualiseren

De omgeving

Wanneer u de leefomgeving in verschillende zones indeelt, zal uw kind makkelijker begrijpen wat het moet doen. Ook voor de vrijetijdsactiviteiten is het belangrijk dat de omgeving aangepast is. De grenzen tussen de verschillende zones moeten logisch zijn en duidelijk zichtbaar. Zo zal uw kind begrijpen dat een bepaalde activiteit samenhangt met een bepaalde plek. Elke zone krijgt dus een specifieke functie. Vergeet niet dat het materiaal voor de activiteit netjes opgeruimd en goed zichtbaar moet aangeboden worden zodat uw kind het zonder hulp kan gebruiken en nadien weer opbergen.

De ruimte voor vrijetijdsactiviteiten is hier duidelijk ingedeeld: er is een computerzone, een zone met gezelschapsspellen en een zone met een fauteuil om te ontspannen.

Dankzij de foto's op de bakken kan Mateo makkelijk speelgoed kiezen en het achteraf weer opbergen.

Een kind heeft de neiging om zijn speelgoed overal te verspreiden wanneer de ruimte om te spelen niet duidelijk is afgebakend. De mat geeft aan waar hij mag spelen en zijn speelgoed kan uitspreiden. De bakken tonen waar en hoe hij het moet opbergen.


De tijd

Ook een tijdsperspectief is belangrijk. De vrijetijdsactiviteiten die u aan uw kind voorstelt en de vrije momenten die uw kind zelf moet invullen, kan u aankondigen in zijn dagschema. Visualiseer de activiteiten in chronologische volgorde (aan de hand van beelden, voorwerpen, tekeningen, enz.). Zo weet uw kind vooraf wat er zal gebeuren. In een later stadium zal het verschillende activiteiten op eigen houtje achtereen kunnen doen.

Dit is het dagschema van Stijn. Telkens wanneer een activiteit is afgewerkt, krijgt Stijn het voorgelegd. Hij streept de activiteit dan door en begint aan de volgende.

Nathalie fietst op muziek op de hometrainer. Ze fietst tot de cd afgelopen is (drie nummers).

Om het aantal dagen weg van huis te kennen, heeft de mama van Lucas een overzicht gemaakt.


De activteiten

Wanneer u de activiteiten visualiseert, zal uw kind autonomer zijn en de activiteiten en de regels die het moet naleven beter begrijpen. Uw kind weet wat het moet doen, op welke manier en voor hoe lang.

Deze foto's helpen Pascal om zich klaar te maken om naar de fitness te gaan.

Deze activiteit wordt aangeboden van links naar rechts. De in te passen stukken liggen in een mandje.


Dankzij de verschillende afbeeldingen weet Julien:

 • dat hij bij het klimmen enkel de rode en zwarte grepen moet gebruiken;
 • dat hij vijfmaal de klimmuur op moet;
 • dat hij na vijf klimbeurten een glas limonade krijgt.

Danzij dit instructieboekje weet Pascal hoe hij zich moet gedragen in het zwembad.

Danzij dit instructieboekje weet Pascal hoe hij zich moet gedragen in de winkel.


Dit schema wordt aan Arthur voorgelegd om zijn hinderlijk gedrag (aanraken van anderen) te reguleren. Bij gebruik van dit soort hulpmiddelen is het belangrijk ook aan te geven wat de persoon wel kan doen (en dus niet alleen te focussen op het ongewenst gedrag).

Aan de hand van dit bord met zijn favoriete zangers kan Frédéric kiezen welke cd hij wil beluisteren.

Om scrabble te spelen, moet ik:

 • de doos openen;
 • 7 letters uit het zakje nemen;
 • met zoveel mogelijk letters een woord vormen;
 • mijn beurt afwachten;
 • mijn woord op het bord leggen;
 • mijn punten tellen;
 • nieuwe letters nemen zodat ik er opnieuw 7 heb;
 • verder spelen.

Philippe krijgt geschreven instructies om te kunnen scrabbelen.