Participate!
Menu

De communicatie van mijn kind observeren

De aanpak die wij voorstellen wordt door een aantal professionals gebruikt en zou ook bij u thuis van nut kunnen zijn.

Eerst en vooral moet u proberen te begrijpen waarom uw kind communiceert. Deze tabel zal u helpen om na te gaan welke functies communicatie voor uw kind heeft.

Iets vragen "Krijg ik iets te eten?"
De aandacht trekken In de tuin gooit Lisa steentjes naar haar broer die met een vriendje speelt.
Weigeren Robin duwt zijn bord van zich af wanneer hij genoeg heeft.
Commentaar geven "Het is mooi weer vandaag"
Informatie geven "Mama is ziek"
Informatie vragen "Om hoe laat gaan we?"
Gevoelens uiten "Ik ben tevreden"
Sociale routines gebruiken "Hallo", "Hoe maak je het?", "Dank je", enz.
Antwoorden "Wil je iets drinken?", "Ja, een plat watertje graag"

Kijk nu naar de vorm van de communicatie, dit wil zeggen naar de manier waarop uw kind zich uit.

Roepen, wenen Jens weent wanneer hij iets wil eten.
Agressie, boosheid Noah geeft een trap tegen de koelkast wanneer hij honger heeft.
Wijzen Erik wijst naar de koelkast wanneer hij honger heeft.
Met voorwerpen Raphaël brengt een bord naar zijn mama wanneer hij honger heeft.
Met gebaren Tom gaat naar zijn mama, pakt haar hand en leidt haar naar de koelkast wanneer hij honger heeft.
Met afbeeldingen Ruben geeft de foto met het koekje aan zijn mama wanneer hij er één wil.
Met afgesproken signalen Julie gebruikt het gebaar 'eten' wanneer ze honger heeft.
Met eenvoudige woordjes Pierre zegt 'eten' wanneer hij honger heeft.
Met zinnen Arne zegt: "Ik zou een koekje willen" wanneer hij er één wil.

Het derde aspect betreft de context en de inhoud van de communicatie.
Wanneer communiceert uw kind? Aan tafel, tijdens het spel, in de wagen?
Met wie communiceert het? Met zijn papa, zijn zusje, enz.?
Waarover praat het? Over zijn speelgoed, zijn bezigheden, de gezinsleden?

Het is belangrijk dat u weet waar uw kind van houdt. Om daarachter te komen, kan u het tussen verschillende zaken laten kiezen, spelletjes, voedingswaren, enz. Daarna stelt u een lijst op met favoriete zaken. Dat zal u helpen bij het bepalen van uw doel.

Evalueren

U observeert uw kind best op verschillende momenten van de dag, met verschillende personen in de buurt en tijdens verschillende activiteiten: tijdens de maaltijd, een spelmoment, het bad, een verplaatsing, … . Noteer bijvoorbeeld gedurende 5 minuten alle communicatie van uw kind.
U kan hiervoor de checklist gebruiken. Om u te helpen kan u een voorbeeld bekijken.

Dankzij deze evaluatie krijgt u een duidelijk beeld van de communicatievaardigheid van uw kind.

  • Hoe vaak communiceert het: zelden, vaak, enz.
  • Op welke manier uit het zich: verbaal of non-verbaal, spontaan of in antwoord op uw vragen, enz.
  • Waarom communiceert het: welke functies komen aan bod? Hoe vaak?
  • De context: in welke context communiceert uw kind vaker? In welke context komen bepaalde vormen meer voor? Varieert de vorm in functie van de context?
  • Gebruik van taal: gebruikt uw kind de taal op een gepaste manier om uit te drukken wat het nodig heeft?