Participate!
Menu

Wat kan je doen?

Leren communiceren is eerst en vooral initiatief leren nemen
Voor mensen met autisme is het van kapitaal belang om te werken rond initiatief en spontaniteit. U zal zich dus soms moeten inhouden om niet vooruit te lopen op de wensen en behoeften van uw kind. Het moet immers de kans krijgen om te communiceren en om bijvoorbeeld naar zijn geliefkoosd spelletje of drankje te vragen.

Het PECS-communicatiesysteem met afbeeldingen (PECS staat voor Picture Exchange Communication System) kan daarbij helpen. Het bestaat uit zes fasen die op een gestructureerde manier moeten worden doorlopen. De eerste fasen zijn gericht op fysieke interactie, het ontwikkelen van de spontaniteit en het leren kiezen van de juiste afbeeldingen. Deze aanpak geeft goede resultaten. Praat erover met de logopedist(e) die uw kind begeleidt.

Communicatie en autonomie zijn soms tegenstrijdig
Indien u zou willen dat uw kind u om drinken vraagt, moet u consequent zijn en ervoor zorgen dat hij de fles niet zelf uit de koelkast kan pakken. Het zou zelfs kunnen dat u enkele listen moet bedenken om uw kind de gelegenheid te geven om te communiceren (het vruchtensap niet in de koelkast zetten bijvoorbeeld).

Houd het functioneel
Keuzes maken, om hulp vragen, 'nog' zeggen of iets weigeren zijn essentiële algemene vaardigheden die moeten worden ontwikkeld.


communicatie autisme PECS