Participate!
Menu

Wat kan je doen als je kind niet spreekt?

Een geschikt communicatiesysteem kiezen

Het communicatiesysteem moet uw kind in staat stellen om zijn keuzes, gevoelens en behoeften kenbaar te maken en het moet voor iedereen begrijpelijk zijn. Verschillende communicatiesystemen zijn mogelijk: voorwerpen, foto's, pictogrammen, communicatiehulpmiddelen met digitale spraakuitvoer (Vocaflex, Babar, Lightwriter).

Communicatiesysteem met afbeeldingen om bij het vieruurtje te gebruiken.

Ook met deze voorwerpkaarten kan het kind kenbaar maken wat het wil eten en drinken.


Kaartensysteem met foto's waarmee Joël bij de slager kenbaar kan maken wat hij wil.

Kaartensysteem om belangrijke zinnen in te oefenen met Babar.


Soms worden systemen met gebaren gebruikt. Ze bieden het voordeel dat je er geen materiaal bij nodig hebt. Maar opdat zo'n systeem efficiënt zou zijn, moeten de ouders en de andere mensen uit de omgeving wel een training krijgen. Zoniet wordt de integratie van het kind allerminst bevorderd. In tegenstelling tot gebaren vormen visuele hulpmiddelen een soort permanent 'geheugen' van wat het kind kan 'zeggen'.

U moet weten welke representatie uw kind herkent om een geschikt alternatief communicatiesysteem te kiezen.

Meer lezen: Hoe pakt u deze evaluatie aan?

Om te beginnen vertrekt u van de interesses van uw kind, de dingen waarvan hij houdt: wat zijn de voorwerpen (speelgoed) die hij leuk vindt, wat eet uw kind graag? …

Vervolgens leert u uw kind om iets vragen. Hij zal het communicatieproces makkelijker begrijpen wanneer het om het vervullen van zijn wensen gaat. Probeer niet op de zaken vooruit te lopen zodat uw kind de kans krijgt om te laten weten wat het nodig heeft. Voorbeelden:

  • Aan tafel een kleine portie opscheppen om uw kind de kans te geven om meer te vragen (leg een voorwerp, een foto of een pictogram van wat het moet vragen naast zijn bord).
  • Favoriet speelgoed in het zicht, maar buiten bereik van uw kind plaatsen om uit te lokken dat het er naar vraagt.