Participate!
Menu

Extra methodieken Communicatie en sociale relaties

Voor je aan de slag gaat, bedenk eerst of de methodiek voor jou nuttig is.
Je kan deze ook gewoon eens lezen als extra informatie.

Netwerkcirkel

Wat is het?

 • Je brengt het aantal mensen in je netwerk in kaart in een cirkel
 • Je maakt een onderscheid tussen de mensen die heel dicht bij je staan en zij die verder van je af staan
 • Je plaatst ze in verschillende kwadranten
 • Je denkt na over je huidige netwerk en over je wensen

Waarvoor kan je deze methode gebruiken?

 • Je wil nadenken over wie je allemaal kent
 • Je denkt na over welke informatie je met wie kan delen
 • Je denkt na over wat je aan wie kan vragen
 • Je denkt na over de positie van de mensen uit je netwerk
 • Je omschrijft je wensen ivm je netwerk en denkt na over hoe je hiermee aan de slag kan gaan

Hoe deze methode gebruiken?

 • Je kan zelf aan de slag met de netwerkcirkel of je kan het samen met een begeleider/hulpverlener/vertrouwenspersoon gebruiken als basis voor een gesprek over sociale relaties.
 • Je noteert eerst wie je allemaal kent: wie spreek je regelmatig, met wie bel je soms, naar wie mail of schrijf je, welke online-contacten heb je?
 • Je plaatst je contacten in de netwerkcirkel: hoe ziet mijn netwerk er nu uit?
 • De cirkels geven aan hoe dicht iemand bij jou staat. De kwadranten geven aan waar je contact thuishoort:
  • familie
  • vrienden
  • collega’s: dit kunnen ook medestudenten zijn, mensen uit je opleiding, groepsgenoten
  • varia: mensen uit de samenleving waar je soms contact mee hebt
 • Bekijk je cirkel en denk na over de volgende vragen:
  • Heb ik genoeg/te weinig/ te veel contacten in elke cirkel?
  • Wie komt er te dichtbij?
  • Wie staat er te ver van me af?
  • Wat kan ik vertellen tegen wie? Je kan bv met kleurencodes werken in groen, oranje, rood: alles delen, afwegen wat ik zeg, geen privézaken delen
  • Wat kan ik vragen aan wie?
  • Bespreek eventueel met je hulpverlener/ondersteuner/begeleider. Gebruik de netwerkcirkels als start tijdens gesprekken over sociale relaties.
 • Je kan na deze oefening stoppen of verder nadenken over je wenssituatie:
  • Maak een tweede netwerkcirkel op: wat is mijn wens, hoe wil ik dat mijn netwerk eruit ziet?
  • Bekijk je wenscirkel en denk na over de volgende vragen:
  • Wat is het verschil met de eerste cirkel?
  • Wat is mijn drempel om de wenssituatie te verkrijgen?
  • Wat kan ik zelf doen?
  • Wie kan me helpen?
 • Bespreek eventueel met een vertrouwenspersoon. Gebruik de netwerkcirkels als start tijdens gesprekken over sociale relaties.

Aan de slag

Vliegtuigmodel

Wat is het?

Dit is een model om na te denken over wie je bent, wie er belangrijk is voor jou en wat je doelen zijn. Dit model werd uitgewerkt door een vrouw met autisme om na te denken over haar leven.

Waarvoor kan je dit model gebruiken?

• Je bent op zoek naar een beeld om je sociale relaties en je drijfveren in kaart te brengen
• Je wilt nadenken over wat je kan doen om energie te krijgen en wat je energie doet dalen
• Je wilt nadenken over wat je blij, boos, gefrustreerd maakt
• Je wilt een duidelijk gestrucutureerd overzicht waarin je al deze persoonlijke antwoorden kan bundelen

Hoe kan je dit model gebruiken?

• Je gaat zelf aan de slag met het model of je overloopt de vragen met een vertrouwenspersoon
• Je kan het model samen met je begeleider/hulpverlener overlopen als start voor een gesprek
• Je leest de vragen en denkt na of dit beeld voor jou duidelijkheid biedt
• Bekijk het ingevulde voorbeeld
• Vul de vragen in of pas ze aan zodat ze jou beter passen

Aan de slag