Participate!
Menu

Uitleg over het domein Communicatie en sociale relaties

In de sociale communicatie spelen heel wat regels en niet-uitgesproken afspraken mee. Het is voor mensen met autisme niet altijd makkelijk om verbaal en non-verbaal gedrag te interpreteren. De andere manier van informatieverwerking die gepaard gaat met autisme kan invloed hebben op de communicatie en het sociaal functioneren.

Een sociaal netwerk geeft weer welke sociale relaties je hebt en hoe je deelneemt aan de sociale wereld. Mensen met autisme kunnen problemen ervaren in het uitbouwen van hun sociaal netwerk, bijvoorbeeld met het aangaan en onderhouden van sociale relaties. Je kan nagaan hoe je netwerk eruit ziet en of je tevreden bent met de sociale relaties die je hebt.

Vriendschappen en intieme relaties maken een belangrijk onderdeel uit van het sociale welbevinden. Welke vriendschappen heb je, wat loopt er goed in je (intieme) relaties en welke factoren spelen hierbij een rol?

In de vragenlijsten over communicatie bekijk je welke gesprekken goed lopen en wat voor jou goed voelt in communiceren met anderen. De vragenlijst over netwerk gaat na welke contacten je hebt en wat je goed doet voelen in sociale contacten. Aanvullend kan je vragen beantwoorden over relaties, intimiteit en seksualiteit.

In sommige vragenlijsten vind je een droombox waar je kan nadenken over je wensen en toekomstplannen. Er zijn geen foute antwoorden. Nadenken over wat je wil, wat je ideaal is en welke troeven je hebt om dit te bereiken is het belangrijkste.

Bij extra informatie vind je meer uitleg over dit domein op Participate. Ook getuigenissen, boeken en online informatie over de thema’s binnen dit domein kan je hier vinden.