Participate!
Menu
Home Ondersteuning zoeken De Praktische Gids Deeltijds leren en deeltijds werken

Deeltijds leren en deeltijds werken

Wat is het?

Vanaf de leeftijd van 15 of 16 jaar heeft de jongere geen voltijdse leerplicht. Vanaf dan geldt wel nog een deeltijdse leerplicht en krijgt de jongere de mogelijkheid om leren te combineren met werken. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • deeltijds beroepssecundair onderwijs georganiseerd door Centra voor Deeltijds Onderwijs
  • leertijd, vroeger ook “leercontract” genoemd, georganiseerd door SYNTRA
  • duaal leren

De opleiding is voltijds (minstens 28 uren), maar is verdeeld over de opleiding in de school of opleidingscentrum en een werkplek.

Beroepssecundair onderwijs

Je volgt twee dagen per week les in een Centrum voor Deeltijds Onderwijs (CDO). De andere drie dagen ga je werken of volg je een traject naar werk. Het is vooral belangrijk dat je een beroep aanleert op de werkvloer waardoor je sterk staat op de arbeidsmarkt.

Kwetsbare jongeren in problematische situaties kunnen een persoonlijk ontwikkelingstraject (POT) volgen in een centrum voor deeltijdse vorming. Het traject biedt intensieve individuele begeleiding en aangepaste activiteiten. Men wil zo de zelfredzaamheid en het maatschappelijk functioneren van jongeren verhogen en voorbereiden op een arbeidsgericht traject.Om dit te kunnen volgen, schrijf je je in in een Centrum voor Deeltijds Onderwijs.

Op basis van de beroepsgerichte vorming die je volgt, kan je een certificaat of deelcertificaat behalen.

Op basis van de algemene vorming kan je in aanmerking komen voor een getuigschrift tweede graad, een getuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad of het diploma secundair onderwijs.

Informatie over voorwaarden, lessen, financiën en nog veel meer kan je terugvinden Onderwijskiezer.

Leertijd

Eén dag per week volg je theoretische lessen in een SYNTRA lesplaats. Vier dagen per week krijg je een praktische opleiding bij een ondernemer.

Die praktijkopleiding varieert van één tot drie jaar. Je voldoet aan de leerplicht, krijgt een leervergoeding en je ouders behouden het kindergeld.

Het is vooral belangrijk dat je een beroep aanleert op de werkvloer waardoor je sterk staat op de arbeidsmarkt. Cijfers tonen aan dat meer dan 87 procent van de leerjongeren meteen na de opleiding een job heeft.

Op basis van de beroepsgerichte vorming kan je een certificaat behalen als je voor een opleiding slaagt en een getuigschrift leertijd als je slaagt voor het volledige opleidingstraject.

Op basis van de algemene vorming kan je voor de volgende onderwijsattesten in aanmerking komen: een getuigschrift tweede graad, een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad en het diploma secundair onderwijs.

Meer informatie over leertijd op Onderwijskiezer.

Duaal leren

Je leert op school, in een centrum voor deeltijds onderwijs of in een SYNTRA- lesplaats én op de werkplek. Hoeveel tijd je doorbrengt op de werkvloer hangt af van je studierichting/opleiding. Vind de lijst met duale opleidingen via Onderwijskiezer.

Als je slaagt voor je volledige duale opleiding ontvang je een diploma of getuigschrift. Als je niet slaagt voor de volledige opleiding kan je nog steeds een deelcertificaat of een erkende beroepskwalificatie behalen.

Voor wie?

Voor jongeren van 15 jaar die de eerste graad van volltijds secundair onderwijs beëindigd hebben, al dan niet geslaagd. Vanaf de leeftijd van 16 jaar kan iedereen deeltijds onderwijs volgen.

Meer informatie

Deeltijds secundair onderwijs – Ministerie van Onderwijs en Vorming

Website: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/deeltijds-leren-en-deeltijds-werken

SYNTRA http://www.syntra.be/ en https://syntraduaal.be/

Thema's: Onderwijs , Opleiding na de schooltijd

Terug naar resultaten