Participate!
Menu
Home Ondersteuning zoeken De Praktische Gids Individuele Beroepsopleiding - IBO

Individuele Beroepsopleiding - IBO

Wat is het?

IBO staat voor een Individuele Beroepsopleiding en wil zeggen dat je leert op de werkvloer. Een onderneming heeft een open vacature en is bereid om een IBO-contract af te sluiten. Jij hebt de nodige competenties maar nog onvoldoende ervaring voor de job.

Het is de onderneming die de opleiding of training verzorgt. De opleiding duurt minimum 1 maand tot maximum 6 maanden. De VDAB bepaalt de duurtijd van de opleiding. Een IBO-consulent evalueert regelmatig de opleiding via opleidingsbezoeken. Noch de werkgever noch de werknemer in opleiding kan een IBO-contract éénzijdig opzeggen. Dit gebeurt steeds in overleg met een IBO-consulent.

Na een succesvolle opleiding is de werkgever verplicht om je met een contract van onbepaalde duur in dienst te nemen. Vanaf 1 oktober 2013 kan de werkgever ook een contract van bepaalde duur aanbieden als dit met het aanwervingsbeleid van het bedrijf overeenstemt. Met deze nieuwe regel kunnen meer bedrijven en sectoren in het systeem stappen.

Kosten, premies, vergoedingen en kinderbijslag

Je vindt alle informatie op de website van VDAB: klik hier

Voor wie?

Je moet aan volgende voorwaarden voldoen:

  • Je bent ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB, ACTIRIS of FOREM.
  • Je hebt je vorige job niet opgezegd om een IBO te starten.
  • Je mag nog niet in het bedrijf gewerkt hebben met uitzondering van een interimcontract van maximum 20 werkdagen in een 5-dagenstelsel of 24 werkdagen in een 6-dagenstelsel. Je mag wel als jobstudent in het bedrijf gewerkt hebben op voorwaarde dat je tijdens je IBO nog competentie moet aanleren of bijschaven.

Je kan een deeltijdse IBO (min. helft van een voltijds uurrooster) starten als je deeltijds werkt. Je kan ook een deeltijdse IBO afsluiten ook als je niet deeltijds werkt.

Je kan met een IBO starten als je een zelfstandig bijberoep uitoefent.

Hoe aanmelden?

Je kan naar een werkwinkel in je buurt gaan met je vragen of maak een afspraak met je VDAB-consulent.

Sommige vacatures vermelden of een IBO-opleiding tot de mogelijkheid behoort.

Als je in aanmerking komt voor IBO en je solliciteert dan kan je dit in je CV onder een rubriek 'Bijkomende informatie' vermelden:

Ik kom in aanmerking voor een individuele beroepsopleiding (IBO). Dit is een voordelige formule: u leert mij de kneepjes van het vak en betaalt tijdens mijn opleiding geen loon of RSZ. Meer info vindt u op vdab.be/ibo.

Meer informatie

VDAB

Informatie over IBO

Je kan bellen naar de servicelijn op het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).

Werkwinkel

Op zoek naar een werkwinkel in de buurt? Surf naar www.werkwinkel.be

ACTIRIS - Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling

Tel. 02 800 42 42 van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u30
Website: www.actiris.be

Hulp nodig?

Dienst Sociale Consultatie
Bel voor een afspraak naar 02 505 77 51
E-mail: begeleidingazw@actiris.be

Thema's: Opleiding na de schooltijd

Terug naar resultaten