Participate!
Menu
Home Ondersteuning zoeken De Praktische Gids Individuele Beroepsopleiding - IBO

Individuele Beroepsopleiding - IBO

Wat is het?

IBO staat voor een Individuele Beroepsopleiding en wil zeggen dat je leert op de werkvloer. Een onderneming heeft een open vacature en is bereid om een IBO-contract af te sluiten. Jij hebt de nodige competenties maar nog onvoldoende ervaring voor de job.

Het is de onderneming die de opleiding of training verzorgt. De opleiding duurt minimum 1 maand tot maximum 6 maanden. De VDAB bepaalt de duurtijd van de opleiding. Een IBO-consulent evalueert regelmatig de opleiding via opleidingsbezoeken. Noch de werkgever noch de werknemer in opleiding kan een IBO-contract éénzijdig opzeggen. Dit gebeurt steeds in overleg met een IBO-consulent.

Na een succesvolle opleiding is de werkgever verplicht om je met een contract van onbepaalde duur in dienst te nemen. Vanaf 1 oktober 2013 kan de werkgever ook een contract van bepaalde duur aanbieden als dit met het aanwervingsbeleid van het bedrijf overeenstemt. Met deze nieuwe regel kunnen meer bedrijven en sectoren in het systeem stappen.

Kosten, premies, vergoedingen en kinderbijslag

De opleiding is kosteloos met behoud van je uitkering. Van de werkgever ontvang je een productiviteitspremie. Deze premie stijgt naarmate de opleiding vordert.

Heb je geen uitkering? Je kan een opleidingsuitkering aanvragen indien:

  • je jonger dan 45 jaar bent en geen diplama hoger onderwijs bezit;
  • je ouder dan 45 jaar bent.

Heb je geen recht op een uitkering of opleidingsuitkering? Je kan aanspraak maken op een compensatievergoeding van ongeveer 248 euro per maand indien:

  • je schoolverlater in wachttijd bent en een diploma hoger of universitair onderwijs bezit;
  • je als niet-schoolverlater geen uitkering krijgt, jonger dan 45 jaar, met een diploma hoger universitair onderwijs en minstens 6 maanden ingeschreven bent als werkzoekende;
  • je deeltijds leerplichtig bent zonder overbruggingsuitkeringen.

Tijdens een IBO heb je geen recht op vakantiegeld, eindejaarspremie of gewaarborgd loon bij ziekte omdat een IBO aan een werkloosheidsperiode gelijkgesteld wordt.

Het bedrijf betaalt geen RSZ, vakantiegeld of andere premies. Het bedrijf moet een verzekering tegen arbeidongevallen afsluiten en betaalt je een verplaatsingvergoeding gelijk aan die van de gewone werknemers in het bedrijf.

Als je jonger dan 18 jaar bent en deeltijds onderwijs volgt dan blijf je kinderbijslag ontvangen. Ben je tussen de 18 en 25 jaar dan moet je inkomen onder een bepaald bedrag blijven om je recht op kinderbijslag te behouden.

Voor wie?

Je moet aan volgende voorwaarden voldoen:

  • Je bent ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB, ACTIRIS of FOREM.
  • Je hebt je vorige job niet opgezegd om een IBO te starten.
  • Je mag nog niet in het bedrijf gewerkt hebben met uitzondering van een interimcontract van maximum 14 dagen onmiddellijk voor de start van de IBO.
  • Indien van toepassing moet je over een geldige verblijfsvergunning en arbeidskaart beschikken.

Je kan een deeltijdse IBO (min. helft van een voltijds uurrooster) starten als je deeltijds werkt. Je kan ook een deeltijdse IBO afsluiten ook als je niet deeltijds werkt.

Je kan met een IBO starten als je een zelfstandig bijberoep uitoefent.

Hoe aanmelden?

Je kan naar een werkwinkel in je buurt gaan met je vragen of maak een afspraak met je VDAB-consulent.

Sommige vacatures vermelden of een IBO-opleiding tot de mogelijkheid behoort.

Meer informatie

VDAB

Informatie over IBO

Je kan bellen naar de servicelijn op het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).

Werkwinkel

Op zoek naar een werkwinkel in de buurt? Surf naar www.werkwinkel.be

ACTIRIS - Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling

Tel. 02 800 42 42 van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u30
Website: www.actiris.be

Hulp nodig?

Dienst Sociale Consultatie
Bel voor een afspraak naar 02 505 77 51
E-mail: begeleidingazw@actiris.be

Thema's: Opleiding na de schooltijd

Terug naar resultaten