Participate!
Menu

Huisonderwijs

Wat is het?

In België geldt de leerplicht van 6 tot 18 jaar. Leerplicht houdt niet in dat een kind of jongere naar school moet gaan. Als ouder kan je dus kiezen voor huisonderwijs.

Je staat als ouder volledig zelf in voor de organisatie en de kosten van het huisonderwijs. De onderwijsinspectie komt langs waar je kind onderwijs krijgt. Je dient aan te tonen op welke manier je het onderwijs organiseert. De focus van de inspectie ligt dus eerder op de leerplannen dan op de inhoudelijke aspecten (handboeken, oefeningen, …). Eveneens wordt nagegaan of je kind zich optimaal kan ontwikkelen binnen zijn mogelijkheden.

Om het getuigschrift basisonderwijs te behalen, moet je kind deelnemen aan een examen in één van de 10 examenscholen. Informeer bij de examenscholen welke leerstof gekend moet zijn.

Om het diploma secundair onderwijs te behalen, moet de jongere slagen voor de examens van de examencommissie. Op de website van het Ministerie van Onderwijs vind je informatie over de eindtermen en ontwikkelingsdoelen www.ond.vlaanderen.be/dvo/ , de leerplannen www.ond.vlaanderen.be/infolijn/faq/leerplannen/default.htm en de leerplannen van de Examencommissie www.ond.vlaanderen.be/secundair/examencommissie/

Huisonderwijs kan gecombineerd worden met gewoon onderwijs als de school je kind wil inschrijven als vrije leerling. De school krijgt dan geen subsidies voor je kind. Je kind kan enkel een diploma behalen via een examencommissie ook al slaagt je kind voor de examens georganiseerd door de school.

Voor wie?

Huisonderwijs kan aangevraagd worden voor kinderen die leerplichtig zijn, kinderen dus van 6 tot 18 jaar.

De 5 meest opgegeven redenen om voor huisonderwijs te kiezen (onderzoek Ministerie Onderwijs en Vorming, schooljaar 2007-2008):

Basisonderwijs

  • laag welbevinden in de school
  • meerwaarde in de opvoeding
  • autisme
  • leerproblemen
  • een breder/ander aanbod willen geven dan op school

Secundair onderwijs

  • schoolmoeheid
  • negatieveervaringen op school
  • kiezen voor een eigen shcoolsysteem/opvoedingssysteem
  • nood aan aangepaste ondersteuning omwille van autisme, leerstoornissen, psychische problemen, ...
  • combinatie met sport- of muziekcarrière

In het onderzoek werd eveneens gepeild naar de voor- en nadelen. Kunnen studeren in eigen tempo werd als belangrijkste voordeel opgegeven. Er is meer tijd voor sport en muziekonderwijs. Met huisonderwijs kan je beter inspelen op sterke en zwakke punten en ook op de specifieke noden van je kind. Andere pluspunten zijn volgens de ouders ondermeer: betere motivatie, ontwikkeling van zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel, minder stress, geen schooldruk, geen last van pesten, … Als belangrijkste nadeel werd het gebrek aan contact met leeftijdgenoten opgegeven. Huisonderwijs vraagt een grote inzet en discipline en de tijdsinvestering en kosten worden als nadeel ervaren.

In principe mag huisonderwijs door iedereen gegeven worden. Je moet geen diploma leerkracht of andere diploma’s voorleggen. Vereiste is echter dat je zelf de leerstof beheerst. Je mag echter andere personen inschakelen, vrijwilligers of betaalde krachten, gezien het programma over verschillende mensen mag verdeeld worden.

Hoe aanmelden?

Als je voor huisonderwijs kiest, dien je dit schriftelijk te melden aan het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Je verwittigt het Ministerie ten laatste op de dag dat je met huisonderwijs start. Je kunt een ‘verklaring van huisonderwijs’ op de website van het Ministerie downloaden.

Meer informatie

Huisonderwijs – Ministerie van Onderwijs en Vorming 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/huisonderwijs-wat-en-voor-wie

Thema's: Onderwijs

Terug naar resultaten