Participate!
Menu

Semi-internaat

Wat is het?

De termen internaat en semi-internaat zijn respectievelijk vervangen door verblijf (enkel nacht) en schoolaanvullende dagopvang in een Multifunctioneel Centrum (MFC) . Daarnaast kan een MFC ook mobiele en ambulante begeleiding aanbieden. Bij mobiele begeleiding gaat men aan huis begeleiding geven, bij ambulante begeleiding komt de cliënt naar het MFC voor zijn begeleiding. De verandering houdt in dat men soepel op de vraag kan inspelen en vlot overgangen kan maken tussen dagopvang, verblijf en mobiele begeleiding én alles onderling combineren. Weliswaar als de beslissing van de intersectorale toegangspoort dit mogelijk maakt.

Meer informatie

 

Thema's: Op adem komen

Terug naar resultaten