Participate!
Menu
Home Ondersteuning zoeken De Praktische Gids Commissie inzake leerlingenrechten

Commissie inzake leerlingenrechten

Wat is het?

Als ouder kan je bij de Commissie inzake leerlingenrechten terecht indien je een weigering tot in inschrijving van je kind in school betwist. 

De commissie kan oordelen dat de weigering gegrond is. De leerling kan dan door het Lokaal Overlegplatform (LOP) worden bijgestaan om een andere school te vinden. Wanneer de commissie oordeelt dat de weigering ongegrond is dan moet de leerling ingeschreven worden. In dit geval kan het LOP de leerling ook bijstaan bij het zoeken naar een andere school.

Voor wie?

Voor ouders die een klacht willen indienen wanneer een school hun kind weigeren in te schrijven.

Hoe aanmelden?

De klacht (verzoekschrift) schriftelijk binnen de 30 kalenderdagen na weigering (zie de datum op het weigeringsattest) opsturen naar:

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Hendik Consciencegebouw
Secretariaat van de Commissie inzake Leerlingenrechten
Koning Albert-II laan 15, lokaal 4A25

In de klacht staat duidelijk volgende vermeld:

  • identiteit en adres van de verzoekende partij
  • identiteit en het adres van de geweigerde leerling
  • identiteit en adres van de verwerende partij (school) of een afschrift van de bestreden beslissing van de inrichtende macht of het schoolbestuur.

Je vindt een model voor het verzoekschrift op de website van AGODI: klik hier

Meer informatie

Commissie inzake leerlingenrechten

www.agodi.be/commissie-inzake-leerlingenrechten