Participate!
Menu
Home Ondersteuning zoeken De Praktische Gids Hoger onderwijs: faciliteiten

Hoger onderwijs: faciliteiten

Wat is het?

Faciliteiten zijn tegemoetkomingen of aanpassingen zodat een student met een functiebeperking gelijke kansen krijgt als andere studenten om succesvol aan hoger onderwijs te participeren.

De faciliteiten kunnen betrekking hebben op het onderwijs, op de examens en op materiële noden. Voorbeelden van faciliteiten: afwijkingen bij deadlines, aanpassen examenvorm aan individuele noden, examens afleggen in een apart lokaal, regeling voor groepswerk en flexibiliteit in het studieverloop. Er wordt individueel bekeken welke aanpassingen mogelijk en wenselijk zijn. De faciliteiten of tegemoetkomingen verschillen naargelang de functiebeperking en de hogeschool of universiteit.

Voor wie?

Studenten met een functiebeperking die studeren aan een hogeschool of universiteit.

Functiebeperkingen zijn ondermeer een auditieve, visuele of motorische handicap, een chronische ziekte, een leerstoornis zoals dyslexie, AD(H)D en een autismespectrumstoornis.

Hoe aanmelden?

Je kan met al je vragen terecht bij de studentenvoorzieningen, zorgcoördinatoren of studiebegeleiders verbonden aan de hogeschool of universiteit.

Neem zelf ook initiatief. Maak een afspraak met de lesgevers en bespreek met hen de noden en de mogelijkheden. Zet mondelinge afspraken in een mail en vraag om een bevestiging. Indien aanpassingen toegekend worden voor examens stuur dan eventueel een mail als herinnering aan de lesgever voor aanvang van de examenperiode.

Meer informatie

Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO)

Website: http://www.siho.be/

Informatie over de faciliteiten vind je op de websites van de hogescholen en universiteiten en dit doorgaans onder de noemer ‘Bijzonder statuten’ of ‘Studeren met een functiebeperking’.

Thema's: Onderwijs

Terug naar resultaten