Participate!
Menu

Kortverblijf - VAPH

Wat is het?

Wanneer ouders gedurende een korte periode niet voor hun kind met een beperking kunnen zorgen dan kan kortverblijf ingschakels worden door een vergunde zorgaanbieder van het VAPH. De tijdelijke opvang kan verschillende redenen hebben, enkele voorbeelden:

  • Ouders gaan met vakantie om even op adem te komen.
  • Vakantie voor de persoon met een beperking.
  • Sluitingsperiode van de school, dagcentrum, semi-internaat, …
  • Structurele gezinsondersteuning (bijvoorbeeld 1 weekend per maand).
  • Crisisopvang (ziekte ouders, overlijden binnen de familie, …).
  • Diverse omstandigheden waarbinnen het moeilijker is om te zorgen voor je zoon of dochter met een beperking: verhuis, examenperiode, …

Verblijf kan van 1 tot maximum 60 dagen per kalenderjaar. De verblijfperiode kan gespreid worden en zal afhankelijk zijn van de vraag. Kortverblijf is mogelijk tijdens weekends en de vakantieperiodes.

Kosten

Overnachting en dagopvang: max. 35,93 euro (2021)
Overnachting: max. 25,71 euro (2021)

Voor wie?

Kortverblijf is er voor kinderen, jongeren en volwassen met een beperking. De doelgroep verschilt naargelang het tehuis voor kortverblijf . Bijvoorbeeld: enkel voor personen met een mentale of motorische handicap. De Okkernoot vzw richt zich in het bijzonder tot personen van alle leeftijden met autisme.

Hoe aanmelden?

Neem rechtstreeks contact op met een zorgaanbieder van het VAPH. Het zijn voornamelijk zorgaanbieders van rechtstreeks toegankelijk hulp waar je terecht kan voor kortverblijf. Zoek adressen via het VAPH: klik hier. 

Meer informatie

VAPH

Sterrenkundelaan 30
1210 Brussel
Tel. 02 225 84 1102 225 84 11
Fax 02 225 84 05
E-mail informatie@vaph.be
Website www.vaph.be

 

Terug naar resultaten