Participate!
Menu

Kortverblijf - VAPH

Wat is het?

Wanneer ouders gedurende een korte periode niet voor hun kind met een handicap kunnen zorgen dan kan beroep gedaan worden op een tehuis voor kortverblijf of een voorziening met een erkenning voor kortverblijf. De tijdelijke opvang kan verschillende redenen hebben, enkele voorbeelden:

  • Ouders gaan met vakantie om even op adem te komen.
  • Vakantie voor de persoon met de handicap.
  • Sluitingsperiode van de school, dagcentrum, semi-internaat, …
  • Structurele gezinsondersteuning (bijvoorbeeld 1 weekend per maand).
  • Crisisopvang (ziekte ouders, overlijden binnen de familie, …).
  • Diverse omstandigheden waarbinnen het moeilijker is om te zorgen voor je zoon of dochter met een beperking: verhuis, examenperiode, …

Verblijf kan van 1 tot maximum 92 dagen per kalenderjaar. De verblijfperiode kan gespreid worden en zal afhankelijk zijn van de vraag. Een tehuis voor kortverblijf is open tijdens de weekends en tijdens de vakantieperiodes.

Combinatie met andere zorgvormen VAPH
Kortverblijf mag gecombineerd worden met semi-internaat, dagcentrum, begeleid werken, pleegzorg, thuisbegeleiding en PAB.

Kosten

De kostprijs is afhankelijk van het gezinsinkomen met een maximum van € 16,66 per dag voor minderjarigen en maximum € 33,35 per dag voor meerderjarigen (index 2014). De meeste mutualiteiten voorzien een tussenkomst in de kosten voor kortopvang. Vraag inlichtingen bij je ziekenfonds.

Lees ook de informatie over het Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM) want vanaf 2015 worden de ondersteuningsvormen anders ingedeeld en kan de persoon met een handicap meer zorg op maat krijgen.

Voor wie?

Kortopvang is er voor kinderen, jongeren en volwassen met een handicap. De doelgroep verschilt naargelang het tehuis voor kortverblijf . Bijvoorbeeld: enkel voor personen met een mentale of motorische handicap. De Okkernoot vzw richt zich in het bijzonder tot personen van alle leeftijden met autisme.

Je hebt een erkenning van het VAPH nodig met vermelding ‘toestemming voor kortverblijf’. Indien je nog geen erkenning hebt, kan de voorziening voor kortverblijf je met de aanvraag bij het VAPH helpen.

Hoe aanmelden?

Neem contact op met een tehuis voor kortverblijf of een voorziening met een erkenning voor kortverblijf. Contactgegevens zoeken via de website van de VAPH.

Aanvraagprocedure voor minderjarigen: klik hier
Aanvraagprocedure voor meerderjarigen: klik hier

Meer informatie

VAPH

Sterrenkundelaan 30
1210 Brussel
Tel. 02 225 84 1102 225 84 11
Fax 02 225 84 05
E-mail informatie@vaph.be
Website www.vaph.be

Op zoek naar ervaringen? Neem een kijkje op de website van de Vlaamse Vereniging Autisme of bel naar de autismetelefoon 078 152 252078 152 252

Terug naar resultaten