Participate!
Menu

Pleegzorg

Wat is het?

Ondersteunende pleegzorg

Bij ondersteunende pleegzorg vangt een gezin een pleegkind of pleeggast op zolang als nodig: een paar dagen, een paar weken, een paar maanden of af en toe tijdens weekends en vakanties. Van bij het begin is al duidelijk dat de opvang beperkt zal zijn en worden er goede afspraken gemaakt. Dankzij de ondersteuning van een pleeggezin kunnen ouders die het moeilijk hebben genieten van een adempauze om hun problemen op te lossen.

Crisispleegzorg

Een acute crisis kan het leven helemaal door elkaar gooien. Wanneer een kind of een volwassene met een beperking op dat moment heel snel een opvangplaats nodig heeft, staat een crisisgezin paraat. Vaak kunnen de pleegkinderen of pleeggasten na korte tijd weer terug naar huis. Als dat niet het geval is, wordt er gezocht naar een oplossing op lange termijn.

Kortdurende pleegzorg

Wanneer ouders de zorg even niet meer aankunnen, kan een pleeggezin de nodige rust brengen voor een pleegkind of pleeggast. Hulpverleners gaan dan samen met de ouders intensief aan de slag om hun leven weer op de rails te krijgen en hun problemen aan te pakken. Perspectiefzoekende pleegzorg duurt meestal enkele maanden. Als een terugkeer naar huis toch niet mogelijk blijkt, wordt er gezocht naar een langdurige oplossing.

Langdurige pleegzorg

Wanneer een pleegkind of pleeggast langer dan een jaar in een pleeggezin woont, spreken we over langdurige of perspectiefbiedende pleegzorg. Een pleegkind kan soms vele jaren in een pleeggezin verblijven, zelfs tot wanneer het op eigen benen gaat staan. Toch houdt het kind in de mate van het mogelijke ook contact met de ouders.
Jongvolwassenen met een beperking kunnen ook nadat ze 18 jaar worden, bij hun pleeggezin blijven wonen. Toch kan er een moment komen dat ze meer zelfstandigheid willen en stap per stap op eigen benen gaan staan. Volwassenen die in een gastgezin terecht kunnen, blijven daar meestal lange tijd wonen.

Behandelingspleegzorg

Gezinnen die pleegkinderen of pleeggasten voor korte of lange tijd opvangen met specifieke psychiatrische of emotionele en gedragsproblemen, kunnen een beroep doen op behandelingspleegzorg. Dat omvat een behandeling voor het pleegkind of de pleeggast bovenop de gewone pleegzorgbegeleiding. Het kan ook dat je als pleegzorger extra training en begeleiding krijgt. Behandelingspleegzorg kan soms ook in samenwerking met een psychiatrisch ziekenhuis.

Lees ook de informatie over het Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM) want vanaf 2015 worden de ondersteuningsvormen anders ingedeeld en kan de persoon met een handicap meer zorg op maat krijgen.

Voor wie?

Kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar

Volwassenen met een handicap of een psychiatrische problematiek.

Hoe aanmelden?

Voor aanmeldingen van kinderen of jongeren en volwassenen met een beperking of psychiatrische problematiek kan je terecht bij de provinciale pleegzorgdienst in je buurt. Contactgegevens: klik hier

Meer informatie

Pleegzorg Vlaanderen

Bel gratis 0800 301810800 30181 FREE
E-mail: info@pleegzorgvlaanderen.be
Website: www.pleegzorgvlaanderen.be

Thema's: Op adem komen

Terug naar resultaten