Participate!
Menu
Home Ondersteuning zoeken De Praktische Gids Initiatief voor Buitenschoolse Opvang - IBO

Initiatief voor Buitenschoolse Opvang - IBO

Wat is het?

In een IBO wordt opvang geboden voor en na schooltijd, op woensdagnamiddagen, tijdens schoolvakanties en op snipperdagen (schoolvrije dagen). Buitenschoolse opvang gebeurt in groepsverband. Op woensdagnamiddag en tijdens vakantiedagen zijn er activiteiten. Een IBO kan samenwerken met een speelpleinwerking of een sportdienst.

Kosten
De bijdrage wordt bepaald door de organisatie, maar moet binnen wettelijke grenzen blijven. Heb je het financieel moeilijk? Vraag of je kan genieten van het sociaal tarief.

Voor opvang van kinderen jonger dan 12 jaar krijg je een fiscaal attest toegestuurd voor belastingvermindering.

Voor wie?

Een IBO verwelkomt kinderen van 2,5 tot 12 jaar. 

Hoe aanmelden?

Je neemt contact op met een IBO.

Op de website van Kind en Gezin vindt je de contactgegevens.

Vraag ook na bij je gemeente. Vaak is er een website of een Loket Kinderopvang. Je kan ook terecht bij sommige Huizen van het Kind, VDAB, OCMW, ...

Meer informatie

Kind en Gezin Hoofdzetel

Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
Tel: 02 533 12 11
Fax: 02 534 13 82
E-mail: info@kindengezin.be
Website: www.kindengezin.be
Je kan met al je vragen terecht bij de Kind en Gezin-Lijn 078 150 100, elke werkdag van 8 tot 20 uur.

FERM Kinderopvang

Website: www.samenferm.be/diensten/kinderopvang 
Je kan met vragen over opvang iedere werkdag van 9u tot 14u bellen naar 070/24 60 41 

Thema's: Op adem komen

Terug naar resultaten