Participate!
Menu
Home Ondersteuning zoeken De Praktische Gids Vlaamse Ondersteuningspremie - VOP

Vlaamse Ondersteuningspremie - VOP

Wat is het?

De Vlaamse Ondersteuningspremie of VOP is een ondersteuningspremie voor werkgevers die iemand met een arbeidshandicap of gezondheidsproblemen in dienst nemen.  

De VOP-premie bedraagt 20% van het geplafonneerd referteloon. Dit referteloon bestaat uit het brutoloon + alle verplichte werkgeversbijdragen - de verminderingen van socialezekerheidsbijdragen ten voordele van de werkgever. Het geplafonneerd referteloon kan maximaal het dubbele van het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen omvatten.

Je kan mits motivering een verlenging aanvragen van deze VOP. De werknemer zal dan eerst opnieuw een erkenning van de arbeidsbeperking moeten aanvragen bij de VDAB. Ook kan de werkgever een gemotiveerd verzoek tot verhoging van de VOP-premie tot 60% van het geplafonneerd referteloon indienen bij het departement Werk en Sociale Economie.

VOP voor bepaalde duur: je werkgever krijgt gedurende 2 jaar een premie
Je komt in aanmerking voor een VOP voor bepaalde duur als het niet duidelijk is welke impact je gezondheidsprobleem of arbeidsbeperking heeft op langere termijn of als de impact tijdelijk is.
Je kan na 2 jaar een verlenging aanvragen als dit nodig is. 

VOP voor onbepaalde duur: je werkgever krijgt gedurende 5 jaar een premie
Je komt in aanmerking voor een VOP voor onbepaalde duur als je gezondheidsprobleem of arbeidsbeperking langdurig en ernstig is.

Voor wie?

De VOP is een maatregel voor de werkgever die iemand met een erkende arbeidshandicap in dienst wil nemen of houden. Onrechtstreeks is de maatregel dus ook een voordeel voor de persoon met een handicap.

Je bent in Vlaanderen of Brussel gedomicilieerd.

De maatregel geldt als je werkt in

  • private sector
  • onderwijs
  • lokale en provinciale overheden (steden, gemeenteen provincies, OCMW-diensten)
  • maatwerkbedrijf

De maatregel geldt ook als als uitzendkracht of als doelgroepmedewerker die doorstroomt naar een functie in het gewonen arbeidscircuit.
Als zelfstandige in hoofdberoep kan je ook op een VOP aanspraak maken. Meer informatie: klik hier 

Werk je voor een Vlaamse of Federale overheidsdienst dan heeft met geen recht op een VOP. Bij de Vlaamse overheid kan men wel een rendementsondersteuning voor werknemers met een arbeidshandicap aanvragen.

Meer informatie over de voorwaarden: klik hier

Hoe aanmelden?

Indien de voorwaarden zijn voldaan dan kan de werkgever een aanvraag voor een VOP online indienen: klik hier.

Vraagt je werkgever een verhoging of verlenging van de Vlaamse ondersteuningspremie aan? Dan komt een medewerker van de VDAB bij je langs op het werk voor een gesprek. Meer info over dit gesprek.

Meer informatie

VDAB

Bel gratis naar 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur)

Informatie over VOP
Informatie over erkenning arbeidshandicap en rechten

Vragen over ondersteunende maatregelen arbeidsbeperking: contactgegevens

 

Thema's: Werken en dagbesteding

Terug naar resultaten