Participate!
Menu

Arbeidszorg

Wat is het?

De arbeidszorg biedt activiteiten aan in een werkomgeving die ofwel op productie ofwel op dienstverlening is gericht. Het gaat om vrijwillig onbetaald werk onder begeleiding. Het recht op uitkering blijft behouden. De onkosten zoals bijvoorbeeld vervoersonkosten en noodzakelijke uitrusting worden vergoed.

Arbeidszorg is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Rechten en plichten worden concreet opgenomen in een arbeidszorgovereenkomst. Er is een overeenkomst voor minimum 20 uren arbeidsmatige activiteiten per week, gespreid over minstens 4 dagen per week.

De arbeidszorg bestaat in diverse sectoren: in de geestelijke gezondheidszorg, de zorg voor personen met een handicap, het algemeen welzijnswerk en de sociale en beschutte werkplaatsen.

Ook de leefwereld en persoonlijke problemen van de arbeidszorgwerker komen aan bod. De zorgondersteuning gebeurt deels binnen het arbeidszorginitiatief en deels wordt samengewerkt met externe zorgverstrekkers (bv. OCMW, algemeen welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg).

Einddoel van de arbeidszorg is de persoon begeleiden naar het meest gewenste en/of maximaal haalbare niveau van arbeid. Arbeidszorg dient de overgang naar andere tewerkstellingstypes te bevorderen voor wie dit kan en wil.

Voor wie?

Personen die omwille van persoons- en/of maatschappijgebonden redenen niet (meer) kunnen werken onder een arbeidscontract in het regulier of beschermend arbeidscircuit (sociale of beschutte werkplaats) . De redenen kunnen divers zijn: opleiding of ervaring missen, onvoldoende ondersteuning of motivatie in de werkomgeving, niet zelfstandig kunnen werken, het arbeidstempo ligt te laag, onvoldoende stressbestendig, nood hebben aan structuur en begeleiding, …

Om in de arbeidszorg te kunnen werken, dient een goedkeuring aangevraagd te worden aan de uitkeringsinstantie (RVA, RIZIV, OCMW of VAPH) van wie de persoon een uitkering krijgt.

Hoe aanmelden?

De instroom gebeurt gewoonlijk via de werkwinkel of arbeidstrajectbemiddeling van de VDAB. Doorgaans is het een trajectbegeleider van de VDAB of de werkwinkel die het advies voor arbeidszorg versterkt. Dezelfde trajectbegeleider zal meestal ook instaan voor de verdere begeleiding.

Men kan zich spontaan aanmelden in een werkwinkel.

Meer informatie

Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling - SST vzw

SST is de koepel van de Sociale Werkplaatsen en Arbeidszorgcentra in Vlaanderen. Je vindt er alle contactgegevens van de provinciale afdelingen.
Website: www.sst.be/samen/

Sociale economie in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Website: www.socialeeconomie.be/arbeidszorg
De website is een digitaal informatiepunt over de sector van de sociale economie. Je vindt er ondermeer informatie over arbeidszorg en een lijst met arbeidszorgintiatieven zodat je meer zicht krijgt op de mogelijke arbeidsactiviteiten.

Werkwinkel

Op zoek naar een werkwinkel in de buurt? Surf naar www.werkwinkel.be

Op zoek naar ervaringen? Neem een kijkje op de website van de Vlaamse Vereniging Autisme of bel naar de Autismetelefoon 078 152 252

Thema's: Werken en dagbesteding