Participate!
Menu
Home Ondersteuning zoeken De Praktische Gids Kangoeroewonen of zorgwonen

Kangoeroewonen of zorgwonen

Wat is het?

Kangoeroewonen of zorgwonen is het laten inwonen van maximaal 2 zorgbehoevenden. Op fiscaal vlak wordt men niet als één gezin beschouwd zodat eventuele sociale voordelen behouden blijven. De zorgwoning is een deel van het huis en is niet groter dan 1/3 van het huis. De woning en de zorgwoning moet van dezelfde eigenaar zijn.

Als je een zorgwoning maakt binnen een bestaande bouwvolume is het bij decreet vrijgesteld van vergunningsplicht. Zijn er constructieve werken nodig dan geldt enkel een meldingsplicht bij de dienst bevoegd voor stedenbouwkunde van jouw gemeente. Als je de woning gaat uitbreiden dan is een stedenbouwkundige vergunning nodig. De meeste verbouwingen vallen dan onder de 6% BTW regel.

Voor het kangeroewonen op zich zijn er geen subsidies of premies voorzien in Vlaanderen.

Voor wie?

Onder zorgbehoevende wordt verstaan:

  • ouderen van 60 jaar of ouder
  • persoon met handicap
  • persoon die nood heeft aan ondersteuning om zich in het thuismilieu te kunnen handhaven
  • persoon die in aanmerking komt voor een vergoeding van de Vlaamse zorgverzekering

Meer informatie

Vlaanderen.be
www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/wonen/zorgwonen-kangoeroewonen

 

Ruimtelijke Ordening

Ga langs bij de dienst Ruimtelijke Ordening van je gemeente.

Thema's: Wonen