Participate!
Menu

Tehuis voor werkenden

Wat is het?

Personen met een handicap die overdag werken en die niet bij hun familie of alleen kunnen wonen (met ondersteuning), kunnen in een tehuis voor werkenden verblijven. Een bewoner kan werken in een maatwerkbedrijf, naar een dagcentrum gaan of voert taken uit in de voorziening zelf. Als men niet (meer) werkt dan kan men toch in het tehuis blijven en wordt een dagbesteding aangeboden.

Het tehuis biedt vormende en ontspannende activiteiten aan. Bewoners krijgen er begeleiding bij alle aspecten van wonen en psychosociale begeleiding.

Een thuis voor werkenden is 24 of 24 uur open en dit het hele jaar door.

Lees ook de informatie over het Persoonsvolgens Budget want sinds2015 worden de ondersteuningsvormen anders ingedeeld.

Voor wie?

De tehuizen voor werkenden richten zich voornamelijk tot personen met een licht tot matige verstandelijke of motorische handicap.

Hoe aanmelden?

Voor intensieve ondersteuning moet je een aanvraag voor een Persoonvolgend Budget indienen: procedure in stappen

Als je af en toe ondersteuning nodig hebt, neem dan rechtstreeks contact op met een dienst of voorziening van het VAPH die Rechtstreeks Toegankelijke Hulp aanbiedt. In de Wegwijzer VAPH-ondersteuning kan je gericht zoeken naar beschikbare ondersteuning van erkende aanbieders van RTH-hulp in jouw buurt.

Meer informatie

VAPH

Sterrenkundelaan 30
1210 Brussel
Tel. 02 225 84 1102 225 84 11
Fax 02 225 84 05
E-mail informatie@vaph.be
Website www.vaph.be