Participate!
Menu
Home Ondersteuning zoeken De Praktische Gids Tweedelijnsbijstand – Pro-Deoadvocaat

Tweedelijnsbijstand – Pro-Deoadvocaat

Wat is het?

Zoek je juridische bijstand en kan je dit niet of moeilijk betalen dan heb je misschien recht op een pro-Deoadvocaat. Men noemt dit de ‘juridische tweedelijnsbijstand’ georganiseerd door de Bureaus voor Juridische Bijstand.

Kosten

Volledig gratis zonder inkomensonderzoek wanneer je:

  • een inkomensvervangende tegemoetkoming krijgt
  • een leefloon van het OCMW ontvangt
  • je een inkomensgarantie voor ouderen of gewaarborgd inkomen voor bejaarden krijgt
  • een kind ten laste een gewaarborgde gezinsbijslag geniet
  • huurder bent van een sociale woning en de helft van de basishuurprijs betaalttoegelaten bent tot een collectieve schuldregeling
  • een kandidaat-vluchteling bentgedetineerd bentminderjarig bent

De juridische bijstand is volledig of gedeeltelijk kosteloos wanneer je inkomen zich onder bepaalde grenzen situeert. Inkomensgrenzen radplegen: klik hier.

Als je geen recht hebt op een pro-Deoadvocaat dan betaal je een ereloon en een vergoeding voor de gemaakte kosten. Er bestaan geen vaste tarieven. Meer informatie: klik hier

Voor wie?

Tweedelijnsbijstand is er voor mensen met een beperkt inkomen of je hebt er automatisch recht op. Op de website van De Orde van de Balie vind je gedetailleerde informatie over de voorwaarden.

Hoe aanmelden?

Je dient een aanvraag in bij een Bureau voor Rechtsbijstand van het gerechtelijk arrondissement waar je woont. Klik hier voor alle contactgegevens.  

Meer informatie

Orde van Vlaamse Balies

Koningstraat 148
1000 Brussel
Tel: 02 227 54 70
Fax: 02 227 54 79
E-mail: Info@advocaat.be
Website: http://www.advocaat.be

Eerstelijnsbijstand

Wil je meer informatie of wil je weten of je recht hebt op tweedelijnsbijstand? Vraag gratis advies georganiseerd door de Commissie voor Juridische Bijstand. Hier vind je waar je juridische eerstelijnsbijstand kan krijgen.

Thema's: Juridische zaken

Terug naar resultaten