Participate!
Menu
Home Ondersteuning zoeken De Praktische Gids Interfederaal Gelijkekansencentrum - UNIA

Interfederaal Gelijkekansencentrum - UNIA

Wat is het?

UNIA is een onafhankelijke federale overheidsdienst die advies geeft aan slachtoffers van discriminatie, werkgevers, rechters, politie, verenigingen, … en aan bevoegde ministeries. De diensten worden gratis aan alle publiek aangeboden.

Het Centrum heeft ook als opdracht om te waken over de toepassing van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

Je kan contact opnemen met het Centrum voor:

  • een inlichting, raad of advies
  • een gewone melding van discriminatie zonder verder stappen te zetten
  • een klacht en/of een vraag om tussen te komen

Voor wie?

Iedereen kan bij het Centrum terecht. Zowel mensen die rechtstreeks met discriminatie te maken krijgen als getuigen.

Het Centrum beantwoordt geen aanvragen die met geslacht of gender te maken hebben. Hiervoor neem je contact met het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.

Hoe aanmelden?

Wil je het UNIA contacteren? Klik hier voor de contactgegevens.

Meldpunt Discriminatie

Vlaanderen telt 13 meldpunten discriminatie waar burgers met een klacht over ongelijke behandeling terecht kunnen. De meldpunten verlenen bijstand aan slachtoffers en kunnen bemiddelen tussen partijen opdat het discriminerende gedrag wordt stopgezet. Deze bijstand kan ook louter het verlenen van informatie zijn. Naast klachtenbehandeling verzorgen de meldpunten ook preventieve acties.

Meer informatie

UNIA

Koningstraat 138
1000 Brussel
Algemeen nummer: 02 212 30 00
Gratis nummer: 0800 12 800
Fax: 02 212 30 30
E-mail: epost@cntr.be
Website : http://unia.be/nl

Meldpunt Discriminatie

Contactgegevens: klik hier

Thema's: Juridische zaken

Terug naar resultaten