Participate!
Menu

Integrale jeugdhulp

Wat is het?

In het toepassingsgebied van de integrale jeugdhulp zitten zes sectoren:

Met het decreet Integrale jeugdhulp wil men komen tot een betere samenwerking tussen de sectoren om zo te komen tot een meer afgestemde jeugdhulp. Het doel is dat elke jongere die hulp nodig heeft zo snel mogelijk en in zo weinig mogelijk stappen passende hulp kan vinden.

Men maakt een onderscheid tussen Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp (RTJ) en Niet Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp (NRTJ). Het is de mate waarin het aanbod ingrijpend is dat bepaalt of het rechtstreeks of niet-rechtstreeks toegankelijk is. Het houdt dus verband met de intensiteit, de duur en de frequentie van de hulpverlening.

Voor wie?

Voor minderjarigen en het gezin.

Hoe aanmelden?

Rechtstreeks Toegankelijk Jeugdhulp (RTJ)
Neem rechtstreeks contact op met de dienst die RTJ aanbiedt. Weet je niet bij wie je terecht kan voor RTJ, neem dan contact op met het CLB, CAW of Kind en Gezin.

Niet Rechtsreeks Toegankelijke Jeugdhulp (NRTJ)
Je kan je aanmelden bij de dienst waar je beroep wil op doen. De jeugdhulpverlener moet dan samen met de ouders en/of jongere een aanvraagdocument (A-document) opmaken. Soms is een extra evaluatie van een erkend Multidiciplinair Team nodig. De aanvraag wordt dan naar de Intersectorale toegangspoort doorgestuurd. Daar wordt bepaald wie in aanmerking komt en wie niet. De intersectorale toegangspoort vervangt zowel de toegangspoorten van de bijzondere jeugdzorg en in de zorg voor personen met een handicap de provinciale evaluatiecommissies (PEC).

Vind je geen hulpverlener bereid om samen met jou een vraag tot hulp aan de intersectorale toegangspoort te stellen dan vraag je bemiddeling aan. De bemiddeling is per provincie georganiseerd.

Meer informatie

Jongerenwelzijn
Koning Albert II-laan 35 - bus 32
1030 Brussel
http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/

Bel gratis 0800 900 33
Maandag 9u-13u
Woensdag en vrijdag 13u- 18u
jo-lijn@jongerenwelzijn.be

 Nog meer contactgegevens: klik hier

Thema's: Toegang tot ondersteuning

Terug naar resultaten