Participate!
Menu

Arbeidsbeperking

Wat is het?

Personen met een arbeidsbeperking kunnen bij hun zoektocht naar werk door gespecialiseerde diensten ondersteund worden:

Ben je aan het werk, maar voel je je niet gelukkig in je job dan kan je loopbaanbegeleiding aanvragen. Alle nuttige informatie vind je via deze link op de website van de VDAB.

Met een erkenning arbeidshandicap heb je mogelijks recht op TewerkstellingsOndersteunende Maatregelen.

Voor wie?

Je kan als werkzoekende, werknemer, zelfstandig of jobstudent bij de VDAB terecht om je arbeidsbeperking te laten erkennen. Personen met autisme of andere handicap kunnen een erkenning aanvragen, maar zijn dit zeker niet verplicht.

Hoe aanmelden?

Een VDAB-consulent of een medewerker van een werkwinkel kan je helpen bij je aanvraag.

De verschillende stappen :

 1. Je aanvraag voor erkenning van een arbeidshandicap bij de VDAB kan je doen op 2 verschillende manieren:
  • Als je aangemeld bent op de website van de VDAB kan je dit via hun website.
  • Stap naar de VDAB-kantoor in je buurt.
 2. Je antwoordt 'ja' op de vraag of je door je handicap, langdurige aandoening of ziekte het moeilijk hebt om werk te vinden. Pas als je dit bevestigt, is er sprake van ‘een vermoeden van een arbeidsbeperking’.
 3. Je verzamelt de nodige attesten, verslagen of gegevens: medische attesten, verklaringen van je school of CLB, verslagen van ht VAPH. Laat je arts of specialist (bijvoorbeeld psychiater) een schriftelijke verklaring invullen (vraag het document aan in een werkwinkel of download het formulier via deze link).
 4. Je gaat op gesprek bij VDAB om uit te leggen met welke problemen je geconfronteerd wordt in je zoektocht naar werk. Neem al je attesten, verslagen, bewijsstukken en andere voorbereidingen mee.
 5. De Dienst Arbeidsbeperking gaat na of je in aanmerking komt voor een erkenning van een arbeidshandicap. De indicaties hiervoor zijn:
  • Erkend zijn door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).
  • Ex-BuSO leerling en hoogstens een (kwalificatie)getuigschrift of diploma behaald in het buitengewoon onderwijs.
  • In aanmerking komen voor een inkomensvervangende tegemoetkoming of integratietegemoetkoming.
  • Beschikken over een gerechtelijke beslissing of een attest van een bevoegde federale instelling waaruit een blijvende graad van arbeidsongeschiktheid blijkt.
  • Recht geven op bijkomende kinderbijslag of als ouder met een handicap recht hebben op verhoogde kinderbijslag.
  • Een invaliditeitsuitkering ontvangen.
  • Beschikken over een attest van een door de VDAB erkende dienst of arts.

VDAB brengt je op de hoogte van hun beslissing.

Indien je geen erkenning krijgt en je ben hiermee niet akkoord dan kan je bezwaar aantekenen door een schriftelijk verzoek ter heroverweging indienen. Je kan het formulier via deze link downloaden.

Meer informatie

VDAB

Bel gratis naar 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 20 uur)
E-mail: info@vdab.be
Website: www.vdab.be
Informatie over erkenning arbeidsbeperking

Dienst arbeidsbeperking- DAPB

www.vdab.be/arbeidshandicap/adressen_DAH1.shtml

Werkwinkel

Op zoek naar een werkwinkel in de buurt? Surf naar www.werkwinkel.be

Actiris – Brussels Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling

Tel.: 02 800 42 42 Van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u30
Website: www.actiris.be
Hulp nodig?
Dienst Sociale Consultatie
Bel voor een afspraak naar 02 505 77 51
E-mail: begeleidingazw@actiris.be

Thema's: Toegang tot ondersteuning , Werken en dagbesteding, Juridische zaken, Opleiding na de schooltijd