Participate!
Menu
Home Ondersteuning zoeken De Praktische Gids Niet Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp - NRTJH

Niet Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp - NRTJH

Wat is het?

Niet rechtsreeks toegankelijke jeugdhulp (NRTJH) is jeugdhulp die enkel kan ingezet worden met het akkoord en tussenkomst van de intersectorale toegangspoort. De hulpverlening is gespecialiseerd en vaak intensief. Vaak gaat het over voorzieningen binnen de sector van de bijzondere jeugdbijstand (Jongerenwelzijn) en van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).


Ook de langdurige opvang binnen de Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) is niet-rechtstreeks toegankelijk. Dat geldt eveneens voor het aanbod van de Centra voor Integrale Gezinszorg (CIG). Enkel 18- tot 25-jarigen die zwanger zijn, kunnen hier rechtstreeks een beroep op doen.


Verder is er nog jeugdhulp die geen deel uitmaakt van de integrale jeugdhulp. In dat geval gaat het vooral over jeugdpsychiatrie, drugshulpverlening enz.

Voor wie?

Ouders of opvoedingsverantwoordelijken en/of minderjarigen zijn samen van mening dat de eigen mogelijkheden en die van de Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp onvoldoende zijn om een volledig antwoord te bieden op de hulpvraag. Het gaat om hulp die ingrijpend is, zoals residentiële opvang of intensieve langdurige behandelingen.

Hoe aanmelden?

Je kan je aanmelden bij de dienst waar je beroep wil op doen of een dienst Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp. De jeugdhulpverlener van de dienst moet dan samen met de ouders en/of jongere een aanvraagdocument opmaken. Soms is een extra evaluatie van een erkend Multidiciplinair Team nodig. De aanvraag wordt dan naar de Intersectorale toegangspoort doorgestuurd. Daar wordt bepaald wie in aanmerking komt en wie niet.

De hulpverlener-aanmelder is zolang de aanvraag bij de toegangspoort loopt de directe contactpersoon en aanspreekpunt voor de jongere en ouders. De toegangspoort houdt de aanmelder op de hoogte van de beslissingen.

Meer informatie

Jongerenwelzijn
Koning Albert II-laan 35 - bus 32
1030 Brussel
http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/

Bel gratis 0800 900 330800 900 33
Maandag 9u-13u
Woensdag en vrijdag 13u- 18u
jo-lijn@jongerenwelzijn.be

Nog meer contactgegevens: klik hier

Thema's: Toegang tot ondersteuning