Participate!
Menu
Home Ondersteuning zoeken De Praktische Gids Onderwijskwalificerend opleidingstraject - OKOT

Onderwijskwalificerend opleidingstraject - OKOT

Wat is het?

Als je werkzoekende bent en geen diploma secundair onderwijs hebt, kan je met een VDAB-opleidingscontract een studie volgen in het dagonderwijs die leidt naar een knelpuntberoep. In de opleidingsdatabank van de VDAB vind je een overzicht van de studies die je kan volgen.


De opleiding is volledig gratis als je als werkzoekende bent ingeschreven. Tijdens de studies geniet je van een aantal voordelen en premies:

 • Behoud van uitkering
 • Inschrijvingsgeld en leermateriaal worden terugbetaald
 • Vervoer van en naar het opleidingscentrum of school wordt terugbetaald
 • Kinderopvang (tot 12 jaar) wordt terugbetaald

Voor wie?

Je moet aan een aantal algemene voorwaarden voldoen. Afhankelijk van het studieniveau dat je kiest, zijn er bijkomende voorwaarden en uitzonderingen mogelijk.


Algemene voorwaarden:

 • Je kan je vrijmaken om voltijds een dagopleiding te volgen.
 • Je beroepsinschakelingstijd is afgelopen.
 • Je bent minstens 22 jaar of minstens 2 jaar gestopt met voltijds onderwijs.
 • Je bent ingeschreven bij VDAB/ACTIRIS als niet werkende werkzoekende.
 • Je slaagt voor een screening die nagaat of je voldoende voorkennis hebt voor de studie van je keuze.
 • Je beantwoordt aan volgende diplomavoorwaarden:
  • Je bezig geen diploma secundair onderwijs als je een studie van het niveau tweedekansonderwijs (TKO) of 7de jaar beroepssecundair (BSO) wil volgen.
  • Je hebt geen diploma hoger onderwijs als je een studie van het niveau professionele bachelor (PBA), hoger beroepsonderwijs (HBO) of secundair na secundair (Se-nSe) wil volgen.
 • Indien je al een opleiding met een VDAB-opleidingscontract gevolgd hebt:
  • Dan moet je minstens 1 jaar wachten voor je een studie in het dagonderwijs kan volgen. Na dit jaar gaat de VDAB na waarom je nog niet aan het werk bent en beslist of je een studie dagonderwijs kan volgen of niet.
  • Indien je een studie hoger beroepsonderwijs (HBO) of een professionele bachelor (PBA) gevolgd hebt met een VDAB-opleidingscontract dan kan je geen studie in het dagonderwijs volgen.

Bijkomende voorwaarden en uitzonderingen:

 • Voor tweedekansonderwijs (TKO), 7de jaar beroepssecundair onderwijs (BS0) en secundair na secundair (Se-n-Se)
  • Jonger dan 22 jaar: dan kom je in aanmerking als je nog geen diploma secundair hebt, al minstens een jaar de schoolbanken verlaten hebt en recht op werkloosheidsuitkering hebt.
  • Voor het volgen van een 7de jaar beroepssecundair moet je ook voldoen aan de voorwaarden die een onderwijsrichting oplegt. In de opleidingsdatabank vind je hierover meer info als je op de studie klikt die je wil volgen en vervolgens klikt op ‘Praktisch + Inschrijven’.
  • Voor het volgen van secundair na secundair (Se-n-Se) moet je een diploma secundair onderwijs hebben in een richting van hetzelfde studiegebied. Indien je dit niet bezit, beslist de toelatingsklassenraad of je al dan niet de studie mag volgen. Indien je al een diploma hoger onderwijs bezit kom je toch in aanmerking als je de job waartoe je diploma leidt niet meer kan uitoefenen door medische, psychische of psychosociale redenen, of als je diploma weinig kans op tewerkstelling biedt.
  • Voor het volgen van het hoger beroepsonderwijs (HGO) of graduaat en professionele bachelor (PBA) moet je bereid zijn om na je eerste schooljaar je studie te combineren met een tijdelijke job (liefst aansluitend bij je studie) tijdens de schoolvakantie of op vrije dagen.
   • Voor het volgen van een professionele bachelor moet je bovendien bij de start van je studie minsten 75 studiepunten hebben als je nog 15 studiepunten dubbel kan terugkrijgen of 90 studiepunten hebben als je geen studiepunten dubbel kan terugkrijgen.
   • Indien je nog geen diploma secundair onderwijs bezit, moet je een toelatingsproef doorlopen. Meer info hierover in de opleidingsdatabank als je klikt op de studie en vervolgens op ‘Praktisch + Inschrijven’.

Hoe aanmelden?

Ga naar een werkwinkel. Een VDAB-consulent (in Brussel Actiris-consulent) gaat na of je aan de voorwaarden voldoet en of dit haalbaar is voor jou. 

Terug naar resultaten