Participate!
Menu
Home Ondersteuning zoeken De Praktische Gids Zorgtoeslag voor kinderen met een specifiek ondersteuningsbehoefte

Zorgtoeslag voor kinderen met een specifiek ondersteuningsbehoefte

Wat is het?

De zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte’ maakt deel uit van het ‘Groeipakket’. Voor 2019 kenden we dit als de verhoogde kinderbijslag.

Een kind met een handicap of aandoening kan bovenop het basisbedrag een toeslag krijgen. Het bedrag van de toeslag is afhankelijk van de mate waarin de specifieke ondersteuningsbehoefte gevolgen heeft voor het kind zelf en voor het gezin.

Voor wie?

Kinderen van 0 tot 18 jaar die in Vlaanderen wonen met een aandoening of met een handicap. Van 18 jaar tot 21 jaar kan tewerkstelling of het ontvangen van een sociale uitkering een beletsel zijn voor het ontvangen van de zorgtoeslag.Vanaf de leeftijd van 20 jaar kan je een aanvraag voor inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming opstarten.

Woon je in Brussel? Dan geldt voorlopig de regeling verhoogde kinderbijslag.

De diagnose autisme geeft niet automatisch recht op een zorgtoeslag.

Medische voorwaarden:
Men gebruikt een medisch-sociale schaal waarbij de beperkingen van het kind en vooral de weerslag ervan op de activiteiten van het dagelijkse leven van het kind zelf en van het gezin in rekening wordt gebracht.

Eerste pijler: gevolgen van de aandoening op vlak van de lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van het kind

De tweede pijler evalueert 4 functionele categorieën:

 • leren, opleiding en sociale integratie
 • communicatie
 • mobiliteit en verplaatsing
 • zelfverzorging.

De derde pijler evalueert de inspanningen van de familiale omgeving:

 • de opvolging van de behandeling thuis
 • de verplaatsing voor medisch toezicht en behandeling
 • de aanpassing van het leefmilieu en leefwijze.

Een kind heeft recht op een zorgtoeslag als het

 • ofwel minstens 6 punten heeft voor de 3 pijlers samen,
 • ofwel minstens 4 punten voor de 1ste pijler heeft.

Hoe aanvragen?

Neem contact op met jouw kinderbijslagfonds of uitbetaler die gewoonlijk het groeipakket of kinderbijslag toekent.

Het kinderbijslagfonds of uitbetaler stuurt je aanvraag door naar Kind & Gezin. Je krijgt formulieren toegestuurd.

Stuur ten laatste 30 dagen na ontvangst de ingevulde formulieren terug naar Kind & Gezin. Stel een zo volledig mogelijk dossier samen:

 • diagnostisch verslag
 • medische verslagen (huisarts, kinderpsychiater, neuroloog, …)
 • verslagen of verklaringen van beroepskrachten (CLB, GON-begeleiding, logopedist, psycholoog, …).

Zodra het dossier volledig is, zal Kind & Gezin je kind uitnodigen voor een gesprek met de evaluerende arts. Deze arts beslist over:

 • de impact van de aandoening van je kind op zijn/haar dagelijkse activiteiten (opvang, school, vrije tijd, …)
 • de gevolgen van de aandoening voor je gezin (verplaatsingen voor verzorging en begeleidingen, aanpassingen aan de leefomgeving, …)

Meer informatie

Hulp nodig?

Dossiers samenstellen, formulieren invullen, juiste procedures volgen, … niet altijd gemakkelijk. Er zijn verschillende diensten waarbij je met je vragen terecht kan:

Thema's: Financiƫle steun, Juridische zaken